สรรพากร ยันดอกเบี้ยเงินฝากเกิน 2 หมื่น ต้องโดนหักภาษี 15% แต่สิ้นปีขอเงินคืนภาษีได้

สรรพากร ยันดอกเบี้ยเงินฝากเกิน 2 หมื่น ต้องโดนหักภาษี 15% แต่สิ้นปีขอเงินคืนภาษีได้

หลังจากที่กรมสรรพากรเตรียมเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากจากดอกเบี้ย ไม่เกิน 2 หมื่นต่อปี ในอัตรา 15% ซึ่งแต่เดิมผ่อนผันให้ดอกเบี้ยไม่เกิน 2 หมื่นต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หลังหลังพบสถาบันการเงินใช้ช่องโหว่ ช่วยคนรวยหลบเลี่ยงภาษี คือ เมื่อดอกเบี้ยใกล้จะถึง 20,000 บาท ซึ่งถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีแล้ว ก็ให้ปิดบัญชีเก่าแล้วไปเปิดบัญชีใหม่แทน ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15%

ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้หลายคนเกิดความกังวลใจไม่น้อยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ตัวเองต้องจ่าย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ อีจัน ได้โทรศัพท์สอบถามนายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร ได้ข้อมูลว่า หลังจากมีข่าวดังกล่าวออกไปก็มีบางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นนี้อยู่พอสมควร ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะกฎหมายให้สิทธิ์ยกเว้นภาษีสำหรับคนที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนคนที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เกิน 20,000 บาท ก็จะต้องถูกหักภาษี

ภาพจากอีจันแต่ที่ผ่านมาพบว่ามีหลายคนพยายามหลบเลี่ยงภาษีด้วยการปิดบัญชีก่อนได้ดอกเบี้ยเกินเกณฑ์ หรือเปิดบัญชีเงินฝากไว้หลายเล่มกับธนาคารหลายแห่ง โดยไม่ได้นำยอดดอกเบี้ยที่ได้รับมารวมยอดแล้วแจ้งยื่นภาษีปลายปี กรมสรรพากรจึงต้องปรับเงื่อนไขยกเว้นภาษีใหม่ ให้เจ้าของบัญชีเป็นผู้แจ้งยินยอมกับธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของทุกธนาคารไว้ด้วยกัน ซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบก็คนที่มีเงินฝากจำนวนมาก แต่ไม่ได้ยื่นภาษีให้ถูกต้องนั่นเอง

โฆษกกรมสรรพากร ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ ว่า นาย ก. ดอกเบี้ย 7 บัญชีรวมกัน 40,000 บาทก็ควรที่จะต้องถูกหักภาษี ซึ่งระบบใหม่ทางกรมสรรพากรจึงให้ทางธนาคารส่งข้อมูลของเจ้าของบัญชีมาให้ทางกรมสรรพากร ซึ่งทางกรมสรรพากรก็จะดูให้ว่ารายไหนควรถูกหักภาษี หรือรายไหนไม่ถูกหักภาษี ซึ่งการที่ธนาคารจะส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรธนาคารก็จะต้องได้รับความยินยอมกับเจ้าของบัญชี ซึ่งถ้าหากเจ้าของบัญชีได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท ก็จะไม่ต้องเสียภาษี

แต่ถ้าทางเจ้าของบัญชีไม่ยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร ธนาคารก็จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ไปก่อน แต่พอสิ้นปีผู้เสียภาษีหรือเจ้าของบัญชีก็ไปยื่นแบบฟอร์มขอคืนภาษีได้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co