คณะเภสัชฯ ม.รังสิต เปิดสถาบันวิจัยกัญชาฯ แห่งแรกในไทย เผย ค้นพบ CBN ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด

คณะเภสัชฯ ม.รังสิต เปิดสถาบันวิจัยกัญชาฯ แห่งแรกในไทย เผย ค้นพบ CBN ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด

วันนี้ (23 เม.ย. 62) ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีเปิดสถาบันวิจัยกัญชาทางการแพทย์ แห่งแรกในไทย หลังราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อคให้กัญชาสามารถนำมาใช้ได้ในการแพทย์ได้ และพาเยี่ยมชมห้องวิจัยและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการสกัดสารบริสุทธิ์จากกัญชา เพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ต่อไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า กัญชาเป็นพืชที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากมาย มีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงว่ากัญชามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคหลายชนิด และมีแนวโน้มการนำมาใช้ทางการแพทย์มากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยเห็นคุณประโยชน์ของกัญชามาอย่างยาวนาน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ขออนุญาตทำงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และได้รับอนุญาตเป็นรายแรกในปี 2560 เป็นต้นมา

ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ จากการวิจัย พบว่า สารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากกัญชา คือ THC และ CBN มีฤทธิ์ลดการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหลอดทดลองได้ดี ดังนั้น จึงศึกษาผลของ THC และ CBN จากกัญชาต่อเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหนูทดลอง พบว่าการฉีดเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์เข้าไป แล้วฉีด THC และ CBN ในหนูทดลอง ทุกวัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ขนาดของก้อนมะเร็งเล็กกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับสาร จึงสรุปได้ว่าสาร THC และ CBN จากกัญชามีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของมนุษย์ได้ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

อย่างไรก็ตาม การทดลองสารดังกล่าวในคน ต้องผ่านการขออนุญาตตามขั้นตอนที่ถูกต้องเสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้
นอกจากนี้ ยังมี 4 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ ที่เป็นสารสกัดจากกัญชา คือ ยาเม็ดเวเฟอร์จากสารสกัดกัญชา ยาประสะกัญชา น้ำมันกัญชา และแคนนาบินอลสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปาก
ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดตั้ง “สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์” ขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานวิจัยกัญชาได้ในทุกมิติ เป็นประโยชน์ในการบำบัดโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co