AD

นักโทษบรรพชาหมู่ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ

นักโทษบรรพชาหมู่ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ
AD

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 พ.ค. 62 ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ แถลงข่าวปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

โดย พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ที่มีความประพฤติที่ดีให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ และปล่อยตัวเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสีบไปตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ. ศ.2562 เพื่อถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เป็นโอกาสอันสำคัญที่เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศจะได้นำผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ รวมถึงครอบครัวญาติพี่น้องของผู้ต้องราชทัณฑ์ ร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ภาพจากอีจันสำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม 20 ราย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขที่มีญาติพี่น้องมารอรับ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจันสำหรับการปล่อยตัวกลับบ้านของทุกเรือนจำจะมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และญาติมิตร ได้ร่วมถวายสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนจะตั้งใจทำความดีสนองคุณพระองค์ท่านและแผ่นดิน

ภาพจากอีจัน


พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยด้วยว่า การพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้กรมราชทัณฑ์คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวประมาณ 3-5 หมื่นคน และได้รับการลดโทษอีกจำนวนมากโดยกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ได้แก่ การให้การศึกษาการพัฒนาจิตใจและส่งเสริมศีลธรรมจรรยาด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิของหลวงพ่อวิริยังค์สิรินธโร และการฝึกอบรมวิชาชีพในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเตรียมตัวกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้หลังจากพ้นโทษแล้วยังได้เตรียมแผนรองรับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษซึ่งได้บูรณาการเครือข่ายภาครัฐและสังคม ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามดูแลและช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้มีให้กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก


ทั้งนี้ ตนเชื่อว่ากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและเครือข่ายภาคสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้จะสามารถทำให้ผู้พ้นโทษได้กลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และหวังว่าสังคมตลอดจนผู้ประกอบการหรือห้างร้านบริษัทต่างๆ จะให้โอกาสผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ร่วมให้กำลังใจ และเปิดใจยอมรับผู้ก้าวพลาดให้ได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมเพื่อไม่ให้เขาเหล่านั้นหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ผู้ต้องขังทั้งแกนนำพันธมิตรฯ 5 ราย ประกอบด้วย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อายุ 83 ปี, นายพิภพ ธงไชย อายุ 72 ปี, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ อายุ 68 ปี นายสมศักดิ์ โกศัยสุข อายุ 72 ปี และนายสุริยะใส กตะศิลา อายุ 45 ปี ได้รับการรพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำด้วยเช่นกัน ทั้งนี้กลุ่มผู้สนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ทยอยเดินทางมายังเรือนจำตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อรอให้กำลังใจและให้การต้อนรับแกนนำด้วย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


แต่อย่างไรก็ตาม นายสนธิ ลิ้มทองกุล ไม่ได้รับการปล่อยตัว เนื่องตากกระทำความผิดในคดีอื่นที่เป็นคดีแนบท้ายในพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ เช่นเดียวกับนายไพจิตร ธรรมโรจน์พินิจ หรือ ปอ ประตูน้ำ ซึ่งต้องโทษจำคุกในคดีความผิดต่อ พรบ.ป่าไม้ แม่ว่าจะเป็นนักโทษสูงอายุเข้าเกณฑ์ได้รับการปล่อยตัว แต่การกระทำความผิดในคดีแนบท้ายจึงได้รับเพียงการพระราชทานลดวันต้องโทษตามสัดส่วน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co