เชียงใหม่แล้งหนัก ชาวนาถอดใจ แปะป้ายขายที่นา หาอาชีพใหม่

เชียงใหม่แล้งหนัก ชาวนาถอดใจ แปะป้ายขายที่นา หาอาชีพใหม่

AD
ภาพจากอีจัน


ขณะนี้พื้นที่ใน อ.แม่ริม อ.สันป่าตอง อ.หางดง และอีกหลายอำเภอใน จ.เชียงใหม่ ที่อยู่นอกเขตชลประทาน กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่นากว่า 3 แสนไร่
ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพ ชาวนา อยากมาก


เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ส่วนน้ำบาดาลใต้ดินก็เหือดแห้งไปด้วย บางพื้นที่ต้องเจาะลึกลงไปมากกว่า 100 เมตร ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
ทำให้ชาวนาเริ่มทยอยประกาศขายที่นาทิ้ง เพราะไม่กล้าเสี่ยงกับภัยธรรมชาติและความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตข้าว โดยหวังว่าจะนำเงินจากการขายที่นา ไปลงทุนประกอบอาชีพอื่น เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่

ภาพจากอีจัน
นายจำรัส ลุมมา ประธานสมาพันธ์เกษตรกรเชียงใหม่-ลำพูน และ ตัวแทนชาวนาจากตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ บอกว่า

จริงๆแล้วชาวนาทุกคนไม่ต้องการขายที่ดินทำกิน เพราะเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมานานหลายรุ่น

แต่อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องราคาข้าวและกลไกการตลาด ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ให้ชาวนามีรายได้คุ้มต้นทุนและมีกำไรพออยู่ได้

ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co