อีจันบันเทิง 12 กุมภาพันธ์ 2561 | 10:51 น.

ยลความงามแห่งศรัทธา “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ”

เขียนโดย อีจันบันเทิง
ยลความงามแห่งศรัทธา “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ”

ยลความงามแห่งศรัทธา “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ”

กรมศิลปากรเชิญชมพุทธศิลป์ชิ้นเอกจากอินเดียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในนิทรรศการ พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ (Featuring Buddhist Imagery from Bharata to Suvarnabhumi) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 23 มีนาคม 2561 (ปิดวันจันทร์และอังคาร)

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย และ 25 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินเดียกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยคัดสรรพุทธปฏิมาจากยุคโบราณจำนวนกว่า 60 ชิ้น มาจัดแสดง ซึ่งแต่ละชิ้นล้วนสลักเสลาจากศิลาด้วยฝีมือช่างชั้นเลิศ แฝงคติความเชื่อในแต่ละยุคสมัย นับจากยุคเริ่มต้นของพุทธศิลป์ในอินเดียที่ไม่มีการสร้างรูปพระพุทธเจ้า มีเพียงรูปสัญลักษณ์แทนองค์ สู่การกำเนิดพระพุทธรูปครั้งแรกจากอิทธิพลของวัฒนธรรมกรีก แล้ววิวัฒนาการผ่านศิลปะหลายรูปแบบที่แพร่หลายจากชมพูทวีปมาสู่สุวรรณภูมิพร้อมกับศรัทธาในพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนในดินแดนทั้งสองให้ผูกพันกันมาแต่โบราณ นับเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการทางศิลปะที่ไม่ควรพลาด


ภาพจากอีจัน
ภาพสลักพุทธประวัติตอนปฐมเทศนา ทำเป็นรูปธรรมจักรอยู่บนบัลลังก์ ตามคติยุคเริ่มต้นของพุทธศิลป์ในอินเดียที่ไม่นิยมแสดงรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปบุคคล


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปแบบแรกของโลก กำเนิดขึ้นที่แคว้นคันธาระทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยได้รับแบบอย่างจากศิลปะกรีก มีรูปลักษณ์แบบชาวยุโรป


ภาพจากอีจัน
ภาพสลักพระพุทธเจ้า มีพระอินทร์และพระพรหมประนมกรอยู่สองข้าง ศิลปะคันธาระ จากประเทศปากีสถาน


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปศิลปะมถุรา เกิดขึ้นในยุคใกล้เคียงกับศิลปะคันธาระ แต่มีลักษณะแบบชาวอินเดีย


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปศิลปะคุปตะอันงดงามอ่อนช้อย ถือเป็นพุทธศิลป์ยุคทองของอินเดีย ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับพุทธปฏิมายุคแรกในสุวรรณภูมิ


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปศิลปะปาละ อันเป็นยุคสุดท้ายแห่งความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอินเดียก่อนสิ้นสูญ


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปศิลปะปาละ สวมมงกุฎทรงเทริด เป็นต้นกำเนิดของพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ ตามความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือจักรพรรดิแห่งจักรวาล


ภาพจากอีจัน
ภาพสลักพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนา ศิลปะทวารวดี ยุคแรกของพุทธศิลป์ในประเทศไทย ได้รับแบบอย่างจากศิลปะคุปตะของอินเดีย


ภาพจากอีจัน
ภาพสลักจากพุทธสถานบุโรพุทโธ ศิลปะชวาภาคกลาง อันเป็นยุครุ่งเรืองของพุทธศิลป์ในประเทศอินโดนีเซีย


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะเขมร มีการเซาะร่องลงในเนื้อหินสำหรับฝังโลหะหรือวัสดุมีค่า


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปหินอ่อน ศิลปะพม่าแบบอังวะ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ปู ไปรยา" พูดชัด...ถอนหมั้น "เเมทธิว" เหตุไม่อยากทิ้งงานวงการ-สังคม
"ปู ไปรยา" พูดชัด...ถอนหมั้น "เเมทธิว" เหตุไม่อยากทิ้งงานวงการ-สังคม
“เอ พศิน” คัมแบ็กพระเอก MV ถ่ายทอดอารมณ์-ความรู้สึกใน เพลง เทวดาเจ้าขา
“เอ พศิน” คัมแบ็กพระเอก MV ถ่ายทอดอารมณ์-ความรู้สึกใน เพลง เทวดาเจ้าขา
ส่องไอจี “เต้ย วุฒิพงษ์” พระเอกเอ็มวี ถอดเก่ง เก้ง-ชะนีร้องกันลั่น
ส่องไอจี “เต้ย วุฒิพงษ์” พระเอกเอ็มวี ถอดเก่ง เก้ง-ชะนีร้องกันลั่น