อีจันบันเทิง 12 กุมภาพันธ์ 2561 | 10:51 น.

ยลความงามแห่งศรัทธา “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ”

เขียนโดย อีจันบันเทิง
ยลความงามแห่งศรัทธา “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ”

ยลความงามแห่งศรัทธา “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ”

กรมศิลปากรเชิญชมพุทธศิลป์ชิ้นเอกจากอินเดียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในนิทรรศการ พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ (Featuring Buddhist Imagery from Bharata to Suvarnabhumi) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 23 มีนาคม 2561 (ปิดวันจันทร์และอังคาร)

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย และ 25 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินเดียกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยคัดสรรพุทธปฏิมาจากยุคโบราณจำนวนกว่า 60 ชิ้น มาจัดแสดง ซึ่งแต่ละชิ้นล้วนสลักเสลาจากศิลาด้วยฝีมือช่างชั้นเลิศ แฝงคติความเชื่อในแต่ละยุคสมัย นับจากยุคเริ่มต้นของพุทธศิลป์ในอินเดียที่ไม่มีการสร้างรูปพระพุทธเจ้า มีเพียงรูปสัญลักษณ์แทนองค์ สู่การกำเนิดพระพุทธรูปครั้งแรกจากอิทธิพลของวัฒนธรรมกรีก แล้ววิวัฒนาการผ่านศิลปะหลายรูปแบบที่แพร่หลายจากชมพูทวีปมาสู่สุวรรณภูมิพร้อมกับศรัทธาในพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนในดินแดนทั้งสองให้ผูกพันกันมาแต่โบราณ นับเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการทางศิลปะที่ไม่ควรพลาด


ภาพจากอีจัน
ภาพสลักพุทธประวัติตอนปฐมเทศนา ทำเป็นรูปธรรมจักรอยู่บนบัลลังก์ ตามคติยุคเริ่มต้นของพุทธศิลป์ในอินเดียที่ไม่นิยมแสดงรูปพระพุทธเจ้าเป็นรูปบุคคล


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปแบบแรกของโลก กำเนิดขึ้นที่แคว้นคันธาระทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยได้รับแบบอย่างจากศิลปะกรีก มีรูปลักษณ์แบบชาวยุโรป


ภาพจากอีจัน
ภาพสลักพระพุทธเจ้า มีพระอินทร์และพระพรหมประนมกรอยู่สองข้าง ศิลปะคันธาระ จากประเทศปากีสถาน


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปศิลปะมถุรา เกิดขึ้นในยุคใกล้เคียงกับศิลปะคันธาระ แต่มีลักษณะแบบชาวอินเดีย


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปศิลปะคุปตะอันงดงามอ่อนช้อย ถือเป็นพุทธศิลป์ยุคทองของอินเดีย ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับพุทธปฏิมายุคแรกในสุวรรณภูมิ


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปศิลปะปาละ อันเป็นยุคสุดท้ายแห่งความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอินเดียก่อนสิ้นสูญ


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปศิลปะปาละ สวมมงกุฎทรงเทริด เป็นต้นกำเนิดของพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ ตามความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือจักรพรรดิแห่งจักรวาล


ภาพจากอีจัน
ภาพสลักพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนา ศิลปะทวารวดี ยุคแรกของพุทธศิลป์ในประเทศไทย ได้รับแบบอย่างจากศิลปะคุปตะของอินเดีย


ภาพจากอีจัน
ภาพสลักจากพุทธสถานบุโรพุทโธ ศิลปะชวาภาคกลาง อันเป็นยุครุ่งเรืองของพุทธศิลป์ในประเทศอินโดนีเซีย


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปนาคปรก ศิลปะเขมร มีการเซาะร่องลงในเนื้อหินสำหรับฝังโลหะหรือวัสดุมีค่า


ภาพจากอีจัน
พระพุทธรูปหินอ่อน ศิลปะพม่าแบบอังวะ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดมงกุฎ Miss universe 2019 อลังการและแพงที่สุดในโลก
เปิดมงกุฎ Miss universe 2019 อลังการและแพงที่สุดในโลก
“ทนายเดชา” ตอกกลับ “นิก คุณาธิป” เรื่องยกเลิกสัญญา “พชร์ อานนท์” ลั่นอีกฝ่ายคิดไปเอง!
“ทนายเดชา” ตอกกลับ “นิก คุณาธิป” เรื่องยกเลิกสัญญา “พชร์ อานนท์” ลั่นอีกฝ่ายคิดไปเอง!
“น้ำฝน” คุณแม่ลูกหนึ่งนุ่งชุดว่ายน้ำ อวดความแซ่บ โอ๊ย...หุ่นเป๊ะมาก
“น้ำฝน” คุณแม่ลูกหนึ่งนุ่งชุดว่ายน้ำ อวดความแซ่บ โอ๊ย...หุ่นเป๊ะมาก