ข่าวอีจัน 24 มีนาคม 2561 | 17:24 น.

ลักตัดไม้ ณ ป่าฮาลา-บาลา

เขียนโดย อีจัน
ลักตัดไม้ ณ ป่าฮาลา-บาลา

ลักลอบตัดไม้ที่ป่าฮาลา-บาลา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ลักตัดไม้ ณ ป่าฮาลา-บาลา

น่าสลด ต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปีกลางป่า ป่าฮาลา-บาลา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
ถูกกลุ่มลักลอบโค่น ทำแปรรูปไม้

ภาพจากอีจัน

เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปริญยอและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ซึ่งอยู่ในแนวเขตโครงการสวนป่าพระนามาภิไธย ส่วนที่ 2 (ป่าสิริกิติ์) ต้นน้าคลองไอร์จูโจ๊ะ แม่น้าสายบุรี ตัดต้นไม้จากบนภูเขาสูงถูกตัด ก่อนใช้ช้างชักลากลงจากภูเขามากองซุกซ่อนที่ถนนดิน ก่อนบรรทุกไปส่งให้นายทุน

ภาพจากอีจัน

โดยก่อนหน้านั้นหน่วยเฉพาะกิจอโณทัยได้รับรายงานข่าวนี้จึงบินตรวจสอบค้นหาพิกัดเป้าหมายก่อนจะจัดชุดจับกุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมทหารพราน 49 เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าทีนราธิวาส 1 เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจ.ตชด.44 นำโดย ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา หน.ชุด ได้ออกตรวจโดยรถยนต์ไปตามถนนดิน พบร่องรอยการตัดต้นไม้ พบท่อนไม้หัวไม้ท่อนซุงวางกองอยู่ริมถนน จึงตามรอยไปสุดถนนดินที่หมู่บ้านกลางป่า ได้พบร่องรอยช้างชักลากไม้ไปตามถนนดิน จึงเดินเท้าตรวจสอบตามรอยเท้าช้างในพื้นที่ 

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ก่อนพบจุดกองไม้จุดที่ 1 คือไม้ซุงท่อนขนาดใหญ่ ผ่าเป็นซีก เป็นชนิดไม้หลุมพอและ ไม้ตะเคียนชันตาแมว ใช้ช้างชักลากมาซุกซ่อนไว้ริมป่า ใช้ใบไม้ปิดอาพรางไว้ จานวน 9 ท่อน/ซีก ปริมาตร 10.79 ลูกบาศก์เมตรรวมทั้งไม้แปรรูปขนาดใหญ่ ชนิดไม้ตะเคียนชันตาแมว ใช้ช้างชักลากมาซุกซ่อนไว้ริมป่า ใช้ใบไม้ปิดอาพรางไว้ จานวน 4 แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 1.12 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 2 ตรวจพบไม้แปรรูปขนาดใหญ่ ชนิดไม้ตะเคียนชันตาแมว ใช้ช้างชักลากมาซุกซ่อนไว้ริมป่า ใช้ใบไม้ปิดอาพรางไว้ จานวน 19 แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 0.22 ลูกบาศก์เมตร และไม้แปรรูปขนาดใหญ่ ชนิดไม้หลุมพอ ใช้ช้างชักลากมาซุกซ่อนไว้ริมป่า ใช้ใบไม้ปิดอาพรางไว้ จานวน 1 แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 0.72 ลูกบาศก์เมตร

ภาพจากอีจัน

จุดที่ 3 ตรวจพบไม้ซีกแปรรูปขนาดใหญ่ชนิดไม้หลุมพอ กองอยู่ในจุดแปรรูปไม้ จานวน 3 ซีก/ชิ้น ปริมาตร 3.94 ลูกบาศก์เมตร และไม้แปรรูปขนาดใหญ่ชนิดไม้หลุมพอ กองอยู่ใกล้จุดแปรรูปไม้

จานวน 3 ซีก/ชิ้น ปริมาตร 0.40 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 4 ตรวจพบไม้ซุงท่อนขนาดใหญ่ชนิดไม้หลุมพอ ใช้ช้างชักลากซุกซ่อนไว้ในป่าจานวน 2 ท่อน ปริมาตร 2.53 ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 5 ตรวจพบไม้ซุงท่อนขนาดใหญ่ ผ่าเป็นซีก ชนิดไม้หลุมพอ ใช้ช้างชักลากลงมาจากยอดเขา ข้ามคลองไอร์จูโจ๊ะ มาซุกซ่อนไว้ในป่าริมคลอง จานวน 6 ท่อน/ซีก ปริมาตร 12.29 ลูกบาศก์เมตร


นอกจากนี้ยังตรวจพบต้นไม้หลุมพอถูกตัดโค่น 2 ต้น

ภาพจากอีจัน


ภาพจากอีจัน

ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไม้ซุงท่อนขนาดใหญ่ ผ่าเป็นซีก รวม 18 ท่อน/ซีก ไม้ซุงท่อนขนาดใหญ่ จานวน 4 ท่อน ไม้แปรรูปขนาดใหญ่ จานวน 27 แผ่น/ชิ้น ค่าเสียหาประมาณ 1 ล้านบาท ส่วนผู้ลักลอบตัดไม้สามารถหลบหนีการจับกุมไปได้

เหตุเกิด 23 มีนาคม 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด้งวิระชัย เซ่นพิษคลิปเสียง ไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานตำรวจ
เด้งวิระชัย เซ่นพิษคลิปเสียง ไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานตำรวจ
นักประดาน้ำยัน ไม่มีปลาจระเข้ ในบ่อบ้านไอ้ไอซ์
นักประดาน้ำยัน ไม่มีปลาจระเข้ ในบ่อบ้านไอ้ไอซ์
ไอ้ไอซ์ซ่อน 3 ศพไว้ในบ้าน ?
ไอ้ไอซ์ซ่อน 3 ศพไว้ในบ้าน ?