ข่าว 25 มีนาคม 2561 | 20:19 น.

พิธีฌาปนกิจ 14 ศพ เหยื่อบัสมรณะ แหกโค้งวังน้ำเขียว

เขียนโดย อีจัน
พิธีฌาปนกิจ 14 ศพ เหยื่อบัสมรณะ แหกโค้งวังน้ำเขียว

พิธีฌาปนกิจ 14 ศพ เหยื่อบัสมรณะ แหกโค้งวังน้ำเขียว

พิธีฌาปนกิจ 14 ศพ เหยื่อบัสมรณะ แหกโค้งวังน้ำเขียว

ภาพจากอีจัน

วันที่ 25 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่วัดดงกระยอมอุดมคุณ และวัดป่าพุทธมงคล จัดพิธีฌาปนกิจ 14 ศพ เหยื่อรถบัสมรณะ โดยทำการเผาศพแบบก่อกองฟอน เนื่องจากภายในวัดมีเตาเผาศพไม่เพียงพอ เพราะครอบครัวผู้เสียชีวิตลงความเห็นว่า ผู้เสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุพร้อมกัน จึงอยากส่งผู้ล่วงลับสู่สุคติพร้อมกัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


วัดดงกระยอมอุดมคุณทำการฌาปนกิจ จำนวน 5 ศพ ประกอบด้วย นางเพลินพิศ จำปาศรี, น.ส. โชติกา (จิราภรณ์) ไชยกำบัง, นางละม่อม อังคะแสน, นางสำราญ จันทร์สว่าง ,นายโฆษิต เพชรสังหาร

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

วัดป่าพุทธมงคล บ้านหลุบ ฌาปนกิจจำนวน 9 ศพ ประกอบด้วย นางนภาวรรณ จำปาศรี, ด.ญ.พรรณวดี ถิตย์ถนอม, นางสมพิศ สิทธิชุม, ด.ช.ธนาธิน พลไกรษร, นายประยูร วังพิกุล, ด.ญ.ปวีณ์สุดา วังพิกุล, นางบุญชิต สิทธิชุม, ด.ญ.ธนัญชนก ขันธบูรณ์ และนางทองสอน ปรีวิลัย

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ซึ่งทั้ง 2 วัดมีประชาชนและญาติพี่น้อง จำนวนมาก ที่เดินทางมาร่วมส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ถึงเวลาต้องจากกันไกล แต่ความทรงจำจะยังอยู่ในใจเสมอ
อีจัน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้จากไปทุกคนข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตสถานะผู้โดยสาร จากอุบัติเหตุรถบัสเบรกเเตกที่วังน้ำเขียว
อัปเดตสถานะผู้โดยสาร จากอุบัติเหตุรถบัสเบรกเเตกที่วังน้ำเขียว
บัสคว่ำอีกคัน เป็นรถทัศนศึกษานักเรียน
บัสคว่ำอีกคัน เป็นรถทัศนศึกษานักเรียน
สอบสวนบัสมรณะคว่ำ ทำคนตายที่วังน้ำเขียว
สอบสวนบัสมรณะคว่ำ ทำคนตายที่วังน้ำเขียว
แจ้ง 5 ข้อหา คนขับบัสมรณะ!!!
แจ้ง 5 ข้อหา คนขับบัสมรณะ!!!
โศกนาฏกรรม บัสมรณะ 18 ศพ
โศกนาฏกรรม บัสมรณะ 18 ศพ