ข่าวอีจัน 27 มีนาคม 2561 | 17:26 น.

ฆ่าเสือดำ ฟ้องแพ่ง 12 ล้าน เขาคำนวณจากอะไรนะ?

เขียนโดย อีจัน
ฆ่าเสือดำ ฟ้องแพ่ง 12 ล้าน เขาคำนวณจากอะไรนะ?

ฆ่าเสือดำ ฟ้องแพ่ง 12 ล้าน เขาคำนวณจากอะไรนะ?

ฆ่าเสือดำ ฟ้องแพ่ง 12 ล้าน เขาคำนวณจากอะไรนะ?  #แค่นี้ขนหน้าแข้งพี่เปรมคงไม่ร่วง

ภาพจากอีจัน


คณะกรรมการคิดค่าเสียหายทางแพ่ง กรณีนายเปรมชัย กรรณสูต กับพวกร่วมกันล่าสัตว์ป่า

ภาพจากอีจัน


ประกอบด้วย :

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (นายจงคล้าย วรพงศธร) ประธานกรรมการ

นางสาวกาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า                         กรรมการ

นายเพ็ญวิชญ์ ศรีชัย ผู้อำนวยการกองนิติการ                                    กรรมการ

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

นางสาวดาราพร ไชยรัตน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ                            กรรมการ

นายภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ                                 กรรมการ

นายสมปอง ทองสีเข้ม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ                         กรรมการและเลขานุการ


ร่วมกันประชุมและรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสียหาย กรณีนายเปรมชัย กรรณสูต กับพวกรวม 4 คน ร่วมกันล่าสัตว์ป่า ประกอบด้วย เสือดำ ไก่ฟ้าหลังเทา และหมูป่า ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. เสือดำ

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

1.1 ข้อมูลนิเวศวิทยาของเสือดำ

- ปกติเสือดำจะมีอายุสูงสุดประมาณ 18 ปี ค่าเฉลี่ยอายุเสือดำประมาณ 12 ปี

- เสือดำเพศเมียอายุประมาณ 2.5 - 3 ปี สามารถเริ่มผสมพันธุ์ได้

- เสือดำเพศเมีย 1 ตัวจะให้ลูกได้ประมาณ 4 คอกๆละประมาณ 2-3 ตัว

- สรุปเสือดำเพศเมีย 1 ตัวในวงจรชีวิตจะให้ลูกได้ประมาณ 8 ตัว

- เสือดำที่ถูกล่าในคดีรายนามเปรมชัยฯกับพวก เป็นเสือดำเพศเมียอายุ 3-5 ปี

1.2 มูลค่าความเสียหาย

- ราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อนำเสือดำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 1 ตัวราคาประมาณ 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) โดยอ้างอิงเปรียบเทียบราคากับโครงการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์พันธุกรรมเสือโคร่ง เพื่อคืนสู่ถิ่นกำเนิดในธรรมชาติ บริเวณพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าแก่งกระจาน และกลุ่มป่าอนุรักษ์อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างจังหวัดราชบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ปกติการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีอัตราการรอดตายประมาณ 20 %

สรุปความเสียหายของเสือดำในการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติประมาณ 12,750,000 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยคิดจากอัตราการรอดตาย 20 %

รวมมูลค่าความเสียหายของเสือดำทั้งสิ้น 12,750,000 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

2.ไก่ฟ้าหลังเทา

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

2.1 ราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพื่อนำไก่ฟ้า หลังเทา ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตัวละประมาณ 12,612 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยอ้างอิงเปรียบเทียบราคากับโครงการ เพาะและขยายพันธุ์ไก่ฟ้าหลังขาว เพื่อกิจกรรม เพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2558 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง จังหวัดเชียงราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2)


2.2 อัตราการรอดตายของไก่ฟ้าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติประมาณ 50%

มูลค่าในการนำไก่ฟ้าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ประมาณ 25,224 บาท (สองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

รวมมูลค่าความเสียหายของไก่ฟ้าหลังเทาทั้งสิ้น 25, 224 บาท

3.หมูป่า

ภาพจากอีจัน


- มูลค่าหมูป่า 1 ตัว ในท้องตลาด ประมาณ 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยคิดที่น้ำหนักหมูป่า 1 ตัว ประมาณ 150 กิโลกรัม ราคาหมูป่ากิโลกรัมละ 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

รวมมูลค่าความเสียหายทางแพ่ง ในคดีรายนายเปรมชัยฯ กับพวกทั้งสิ้น 12,797,724 บาท

(สิบสองร้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

การคิดค่าเสียหายดังกล่าว มิได้รวมค่าเสียหายทางระบบนิเวศของสัตว์ป่าทั้ง 3 ชนิด แต่อย่างใดเนื่องจากยังไม่มีผลงานวิจัยทางวิชาการรองรับ

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด้งวิระชัย เซ่นพิษคลิปเสียง ไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานตำรวจ
เด้งวิระชัย เซ่นพิษคลิปเสียง ไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานตำรวจ
นักประดาน้ำยัน ไม่มีปลาจระเข้ ในบ่อบ้านไอ้ไอซ์
นักประดาน้ำยัน ไม่มีปลาจระเข้ ในบ่อบ้านไอ้ไอซ์
ไอ้ไอซ์ซ่อน 3 ศพไว้ในบ้าน ?
ไอ้ไอซ์ซ่อน 3 ศพไว้ในบ้าน ?