ข่าวอีจัน 3 เมษายน 2561 | 14:05 น.

รายชื่อผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ จากเหตุเพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์

เขียนโดย อีจัน
รายชื่อผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ จากเหตุเพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์

รายชื่อผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ จากเหตุเพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์

รายชื่อผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ จากเหตุเพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


รายชื่อผู้เสียชีวิต

1. นายพีรณัฐ อินวกุล อายุ 16 ปี ชาว จ.ลพบุรี
2. เมธัสร์ รอมธิม อายุ 46 ปี เสียชีวิตที่ รพ.กลาง
3. ชายไม่ทราบชื่อ อายุ 40-50 ปี เสียชีวิต รพ.ราชวิถี

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ

1. นายเจษฎาพร สุทัศน์ อายุ 23 ปี
2. นางสาวสุพัตรา หอมเกสร อายุ 54ปี
3. หญิงไม่ทราบชื่อ อายุ 20 ปี
4. นายวิรัช ไกรสราวุฒิ
5. นายณัฐพล แสนนาม อายุ 24 ปี
6. นายสวัสดิ์ เดือนลา อายุ 29 ปี
7. นายฐิติพงษ์ ลิ้มประเสริฐ อายุ 26 ปี
8. นายชุติพงษ์ ลิ้มประเสริฐ อายุ 21 ปี

9. MISS TRUC PHAN อายุ 23 ปี สัญชาติเวียตนาม
10.นายชาญชัย อมรวนพัฒน์ อายุ 63 ปี
11.MISS THO TUYNH สัญชาติเวียตนาม
12.MISS ANH สัญชาติเวียตนาม
13.MISS HIEN NGUYIN อายุ 24 ปี สัญชาติเวียตนาม
14.MR MOE KYAW THU อายุ 24 ปี สัญชาติพม่า
15.MISS THAN THAN SOE อายุ 29 ปี สัญชาติพม่า
16.MR. THET LWIN อายุ 23 ปี สัญชาติพม่า
17.นางสาวขวัญฐสรณ์ ปรีชาสุขสิริ อายุ 40 ปี
18.นางสาวรักษิตา วงศ์เดชาโรจน์ อายุ 42 ปี
19.นายบุญจันทร์ มลาสาร
20.นางสาวสายทอง สาจันทึก
21.นายรัฐภูมิ ไวยอนันต์
22.นางสาวอุไรวรรณ กาญจนพันธา อายุ 47 ปี
23.น.ส.เกตุชฎาพร แซ่เขียว อายุ 39 ปี
24.นายฟาน ตลุง เงียง อายุ 24 ปี สัญชาติเวียดนาม
25.นางเล มึง ต่วน อายุ 24 ปี สัญชาติเวียดนาม
26.นายฮา ที ฮอง ฮา อายุ 24 ปี สัญชาติเวียดนาม
27.นายจู แท ดาส อายุ 24 ปี สัญชาติเวียดนาม
28.น.ส.ฐสรรพร แสงสุขเอี่ยม อายุ 31 ปี
29.Miss Nguyen Thikieu Anh อายุ 27 ปี สัญชาติเวียดนาม
30.นายสุริยา ปิ่นปราวัติ อายุ 26 ปี
31.Mr.Domingo Mumam
32.น.ส.ทรรศนันท์ เจริญจีรศักดิ์ อายุ 25 ปี
33.Miss Lc Thi Kim Duny อายุ 24 ปี
34.นายณัฐพล แสนงาม
35.น.ส.กชกร ทองคำมูล
36.นายวิภัช ไกรสรวุฒิ
37.น.ส.ประภัสสรา อาษา
38.Miss Lee ไม่ทราบรายละเอียด
39.น.ส.ศิริขวัญ โกศาแสง
40.น.ส.เชาวนันท์ โกศาแสง
41.Miss Anna ไม่ทราบรายละเอียด
42.น.ส.จันทิมา กาญจนพันธ์
43.น.ส.นุจรินทร์ กิติธรรม อายุ 20 ปี
44.น.ส.เมธาวี ประสงค์ อายุ 21 ปี

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฟไหม้อพาร์ทเม้นท์ย่านราชเทวี มีผู้เสียชีวิต3คน
ไฟไหม้อพาร์ทเม้นท์ย่านราชเทวี มีผู้เสียชีวิต3คน
#เผยต้นเพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์ #ต้นเพลิงเริ่มที่ห้องชาร์ป
#เผยต้นเพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์ #ต้นเพลิงเริ่มที่ห้องชาร์ป
รายชื่อผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ จากเหตุเพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์
รายชื่อผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ จากเหตุเพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์
อาลัยน้องพีรณัฐ เหยื่อไฟไหม้ ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์
อาลัยน้องพีรณัฐ เหยื่อไฟไหม้ ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์
ฟังผู้รอดชีวิต เหตุการณ์เพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์ เพชรบุรี 18
ฟังผู้รอดชีวิต เหตุการณ์เพลิงไหม้ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์ เพชรบุรี 18