ข่าวอีจัน 10 เมษายน 2561 | 14:30 น.

มติที่ คกก.ศาลฯ ยันทำถูกกฎหมาย พร้อมฟังความเห็น โยน นายก ฯ ตัดสิน

เขียนโดย อีจัน
มติที่ คกก.ศาลฯ ยันทำถูกกฎหมาย พร้อมฟังความเห็น โยน นายก ฯ ตัดสิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือ ก.บ.ศ. ได้มีการพิจารณาวาระพิเศษเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค


มติที่ คกก.ศาลฯ ยันทำถูกกฎหมาย พร้อมฟังความเห็น โยน นายก ฯ ตัดสิน

ภาพจากอีจัน


ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือ ก.บ.ศ. ได้มีการพิจารณาวาระพิเศษเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งใกล้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา แต่มีกลุ่มบุคคลคัดค้านและเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างพร้อมให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในโครงการก่อสร้างบางส่วนออก ซึ่งเป็นบ้านพักผู้พิพากษาจำนวนกว่า 38 หลัง

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


หลังการประชุม ได้มีการส่งใบแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชน ระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยกระทรวงยุติธรรม ในช่วงปี 2540 จนเริ่มดำเนินการตามขั้นตอน ะชาชนว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนทางกฏหมาย พร้อมทั้งมาตรการ การเยี่ยวยาและฟื้นคืนผืนป่า ที่มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


โดยนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม ระบุภายในใบแถลงข่าวว่า ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว สำนักงานศาลฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยระบุว่า บริเวณก่อสร้างที่มีต้นไม้ เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 30 เซนติเมตร ขึ้นไป ได้ขุดล้อมแล้วนำไปปลูกบริเวณใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดของต้นไม้ที่ขุดล้อมไปคือ ต้นประดู่ จำนวน 29 ต้น ต้นพลวง จำนวน 86 ต้น ต้นสักจำนวน 4 ต้น ต้นกระบากจำนวน 77 ต้น และไม้เนื้ออ่อนอื่น ๆ อีก 44 ต้น รวมจำนวน 240 ต้น

ภาพจากอีจัน


นอกจากนี้ ยังแจกแจง การฟทื้นฟูที่จะเกิดขึ้น ภายหลังการก่อนสร้างแล้วเสร็จ โดยแผนจะปลูกต้นพยุงจำนวน 60 ต้น ต้นแคนาและแคนาป่า จำนวน 94 ต้น ต้นลีลาวดี จำนวน 299 ต้น และไม้พุ่มต่าง ๆ รวมจำนวน 6400 ต้น

ภาพจากอีจัน


เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ยังกล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ที่ยังมีกลุ่มบุคคลพยายามให้ยุติและรื้อถอน โครงการดังกล่าว สำนักงานศาลยุติธรรมที่เป็นคู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการตามคำเรียกร้องได้ เนื่องจากหากสำนักงานศาลยุติธรรมยุติโครงการ จะตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องถูกคู่สัญญาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งจะทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณในการชดใช้ค่าเสียหาย อีกทั้ง หากสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการรื้อถอนก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้และยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงอาจจะต้องถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการหาผู้รับผิดชอบตามกฎหมายด้วย


จากข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานศาลยุติธรรมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ชอบธรรมและด้วยสันติวิธี และให้ตระหนักถึง การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม และให้มีหนังสือชี้แจงถึงนายกรัฐมนตรีถึงข้อเท็จจริงทั้งหมด เพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้พิจารณา ในการดำเนินการ ซึ่งหากรัฐบาลมีคำสั่งให้ยุติการก่อสร้าง หรือชะลอการก่อสร้าง ทางสำนักงานศาลยุติธรรมก็พร้อมรับคำสั่งทันที โดยไม่ขัดข้อง

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวเชียงใหม่-เครือข่ายขอคืนผืนป่าดอยสุเทพ เดินเท้าเข้ากรุงฯ ต้านสร้างบ้านพักตุลาการ
ชาวเชียงใหม่-เครือข่ายขอคืนผืนป่าดอยสุเทพ เดินเท้าเข้ากรุงฯ ต้านสร้างบ้านพักตุลาการ
มติที่ คกก.ศาลฯ ยันทำถูกกฎหมาย พร้อมฟังความเห็น โยน นายก ฯ ตัดสิน
มติที่ คกก.ศาลฯ ยันทำถูกกฎหมาย พร้อมฟังความเห็น โยน นายก ฯ ตัดสิน
สังคมระอุ ปมบ้านพักศาลฯ บุกรุกอย่างถูกกฎหมาย ?
สังคมระอุ ปมบ้านพักศาลฯ บุกรุกอย่างถูกกฎหมาย ?
ชาวเชียงใหม่แห่ทวงคืนป่าดอยสุเทพ
ชาวเชียงใหม่แห่ทวงคืนป่าดอยสุเทพ
ริบบิ้นเขียวทวงคืนป่าดอยสุเทพ
ริบบิ้นเขียวทวงคืนป่าดอยสุเทพ