ข่าว 20 เมษายน 2561 | 16:58 น.

มติภาคประชาชน ยืนยัน ให้รื้อถอน บ้านพักศาลเหนือแนวเส้นปะสีแดง

เขียนโดย อีจัน
มติภาคประชาชน ยืนยัน ให้รื้อถอน บ้านพักศาลเหนือแนวเส้นปะสีแดง

มติภาคประชาชน ยืนยัน ให้รื้อถอน บ้านพักศาลเหนือแนวเส้นปะสีแดง

มติภาคประชาชน ยืนยัน ให้รื้อถอน บ้านพักศาลเหนือแนวเส้นปะสีแดง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ช่วงบ่ายวันนี้ ( 20 เม.ย. 61) คณะทำงานตรวจสอบกรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ร่วมแถลงถึงมติที่ประชุมที่จะนำเสนอต่อ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งมติมีสองส่วน ทั้งในส่วนของภาคประชาชน และ มติร่วมของคณะทำงาน โดยความเห็นในส่วนภาคประชาชน คือ

1. ให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเหนือแนวประสีแดงขึ้นไป ตามแนวเขตป่าดั้งเดิม ประกอบด้วยอาคารชุด จำนวน 9 หลัง และอาคารบ้านพักอาศัย จำนวน 45 หลัง

2.ให้มีคณะทำงานพิจารณารื้อถอน วิธีการและการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับต่าง ๆ ตามข้อกังวลของทางราชการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องร่วมคณะทำงาน

ภาพจากอีจัน


ส่วนข้อเสนอที่เห็นร่วมกัน คือ
1. ต้องฟื้นฟูสภาพพื้นที่เป็นมาตรการเร่งด่วน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อมดอยสุเทพ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิม โดยเฉพาะการเปิดหน้าดินเพื่อการปลูกสร้าง มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสภาพพื้นที่เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมากยิ่งขึ้น และ เห็นควรนำพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) มาบังคับใช้

2. ให้รัฐบาลจัดสรรพื้นที่แห่งใหม่และงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างในราชการสำนักงานศาลยุติธรรมทดแทน

3.ในพื้นที่ส่วนที่สำนักงานศาลยุติธรรมไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ให้ส่งคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้เพื่อประกาศเป็นเขตอุทยาน หรือพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

4. ให้มีการประกาศเป็นทางการต่อสาธารณะ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นสัญญาประชาคม ว่าจะไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุที่เป็นป่ารอยต่อ ตามแนวป้องกันระหว่างพื้นราบกับเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ก่อนจะประกาศเขตอุทยานแห่งชาติคลุมลงมาให้เป็นป่าผืนเดียวกันในที่สุด
ภาพจากอีจัน

นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ บอกว่า หลังจากนี้เครือข่ายจะติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของคนเชียงใหม่ ระหว่างนี้ทางเครือข่ายจะเดินหน้าจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะพิจารณาด้วยความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. อนุมัติงบช่วยชาวนา !!
ครม. อนุมัติงบช่วยชาวนา !!
“นวดไทย” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้
“นวดไทย” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้
เร่งไขคดี กลิ่นเกสรตายปริศนา
เร่งไขคดี กลิ่นเกสรตายปริศนา