อีจันบันเทิง 24 เมษายน 2561 | 17:14 น.

Upcycling The Oceans Thailand แปลงขยะเป็นแฟชั่น

เขียนโดย อีจันบันเทิง
Upcycling The Oceans Thailand แปลงขยะเป็นแฟชั่น

แปลงขยะเป็นสินค้า รักษาทะเลไทย

ใครจะเชื่อ ว่าขยะหลายตัน จะกลายเป็นของมีมูลค่าได้

แต่อย่าลำพองใจ เพราะกว่าจะทำได้ ต้องสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ สร้างความรักในท้องทะเล ช่วยกันกำจัดขยะพลาสติก หลายครีั้งหลายคราว บันเทิงทอล์ก จึงมาคุยกับผู้ดำเนินโครงการฟื้นคืนชีพขยะให้กลายเป็นประโยชน์ 

Upcycling the Oceans Thailand งานที่ร่วมแรงกันหลายฝ่าย 

ภาพจากอีจัน
ดิฉัน พัชรินทร์ สอแสง หัวหน้างานธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ความคืบหน้าของโครงการ Upcycling the oceans Thailand. ซึ่งเป็นแนวคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิ ECOARF จากประเทศสเปน
ที่โน่นแนวคิดเริ่มแรกเลยคือ ให้เรือประมงทุกลำต้องมีถังขยะลงเรือไปด้วย พอเขากลับขึ้นชายฝั่งเขาก็จะเอาขยะจากท้องทะเลที่เขาตักขึ้นมาได้ ไปทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สำหรับในประเทศไทย ถือเป็นประเทศแรกในเอเชียและเป็นประเทศที่ 2 ในโลกที่เริ่มทำโครงการ เราเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดระยอง เราเลือกพื้นที่เป็นเกาะเสม็ดและชายหาด ยาวตั้งแต่ บ้านเพ ลงมา

ปีที่แล้วเรามีจิตอาสาและนักดำน้ำของกลุ่มภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมให้ความร่วมมือในการเก็บขยะ ซึ่งจำนวนขยะที่ได้จากเกาะเสม็ด ทั้งหมดจำนวน 618 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่เราได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเราให้มีความสวยงาม ลดจำนวนปริมาณขยะ

พอมาปี 2561 เราได้เริ่มทำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเราเลือกชายหาด 3 หาด คือ หาดในหาน หาดในยาง และหาดป่าตอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งมากในเรื่องการรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะชายหาดต่างๆ ในทุก 7 โมงเช้าของทุกวัน ขยะจากชายหาดหรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยว จะต้องถูกกำจัดออกไปให้หมด ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดของกลุ่ม อบต. และป่าไม้ของแต่ละพื้นที่

ภาพจากอีจัน
การเปิดตัวในวันที่ 28 มกราคม ที่ภูเก็ต มีคนเข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านรัฐมนตรี วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมาก ท่านเน้นเสมอว่า แหล่งท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความสวยงาม ดังนั้นทุกคนจะต้องช่วยกัน ดูแลรักษาความสะอาด การที่เราสามารถบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว ให้คงความสะอาดได้อยู่เสมอ จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไป ในวันนั้นที่ภูเก็ต

กิจกรรมช่วงเช้าที่หาดป่าตอง เราจะมีกลุ่มนักดำน้ำ ประมาณ 80 คน มารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะลงไปดำน้ำใน 5 จุด ของอ่าวใกล้ๆหาดป่าตอง และมีกิจกรรมเก็บขยะเก็บขยะที่หาดในหานและหาดในยาง โดยที่เราได้ความร่วมมือจาก อบต. ในหานและในยาง รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในแต่ละชายหาด มารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเก็บขยะ พอตอนช่วงบ่ายเราจะมีกิจกรรมเก็บขยะอีกรอบหนึ่ง จำนวนขยะในทะเลที่ได้จากภูเก็ตในวันนั้น จากขยะทั้งบนบกและใต้น้ำ ประมาณ 852 กิโลกรัม ซึ่งจำนวนขยะที่ได้มาทั้งหมดนี้ เราจะมีการคัดกรองอีกที เพื่อแยกขยะที่เราสามารถนำไปรีไซเคิล

ภาพจากอีจัน

ขยะ 1 ตัน เปลี่ยนเป็นเสื้อ 5,000 ตัว
เราจะมีขยะอยู่จำนวนหนึ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อ ก็จะมีเสื้อที่ผลิตจากขวดเพ็ท ซึ่งเสื้อหนึ่งตัวใช้ขวดเพ็ท 8 ขวด สำหรับปริมาณขยะที่เราได้คัดแยกออกมาจากขวดเพ็ท 1 ตัน สามารถผลิตเป็นเส้นใยสำหรับนำมาทำเสื้อได้ประมาณ 5,000 ตัว

ภาพจากอีจัน

สำหรับปีแรกที่เริ่มโครงการ เราเริ่มที่เสม็ด เราตั้งเป้าว่าเราจะได้ขยะสำหรับนำมาแปรรูปอยู่ที่ 10 ตัน ซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเราไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อ เรายังอยู่ระหว่างการวิจัยเพื่อจะแปรรูปเป็นกระเป๋าหรือรองเท้า กระเป๋าหนึ่งใบใช้ทั้งหมด 70 ขวด ซึ่งในตอนนี้ทาง ททท.,PTT GC มูลนิธิ ECOALF จากประเทศสเปน กำลังร่วมกันคัดเลือกผู้ผลิตที่จะมาผลิตเพื่อจำหน่ายในภาคอุตสาหกรรม
ภาพจากอีจัน

ผลิตภัณฑ์จะพร้อมจำหน่ายในปี 2562
เราคาดว่าเราสามารถผลิตได้ในปี 2562 เป็นต้นไป การที่เราผลิตเสื้อในเบื้องต้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ แล้วผู้คนก็ให้ความสนใจมาก ซึ่งกลุ่มที่สนใจจะเป็นกลุ่มนักอนุรักษ์ สำหรับนักท่องเที่ยวต้องไม่ใช่สนใจเพียงท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่ต้องให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวด้วย เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืนต่อไป
สามารถติดตามข่าวสารได้อย่างไรบ้าง
คนที่สนใจหรือบริษัทเอกชนที่มีโครงการเกี่ยวกับ CSR(Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร) สามารถติดตามได้ที่เพจ facebook / Upcycling the oceans Thailand. ค่ะ
แผนการในอนาคตของ Upcycling the oceans Thailand.
ภาพจากอีจัน

จำนวนขยะของไทยที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวและลงไปสู่ทะเลเราติดอันดับ 5 ของโลก ประมาณ 50,000-60,000 ตันต่อปี ซึ่งจำนวนนี้เป็นจำนวนที่เราควรจะลดมันลงให้ได้ เรื่องนี้เป็นนโยบายหลัก ที่ท่านรัฐมนตรีให้ความสนใจ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและ ททท. เราก็เห็นด้วยแล้วยังทำตามนโยบายนี้อยู่ เพื่อที่จะลดจำนวนขยะให้ได้มากที่สุด โครงการ Upcycling the oceans Thailand. ก็คงไม่ได้จบอยู่ที่ภูเก็ต เรามีแนวโน้มที่จัดพื้นที่ต่อไป ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาว่า ที่ต่อไปจะเป็นที่เกาะสมุย,เกาะเต่า หรือพื้นที่เกาะอื่นๆ ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยลัอยากจะขอความร่วมมือว่า ช่วยลดปริมาณใช้ขยะและไม่สร้างขยะให้กับแหล่งท่องเที่ยวของเรา ๐๐


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“มิก้า-เทย่า” ควงแขนเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสหวาน แพลนมีทายาททันที
“มิก้า-เทย่า” ควงแขนเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสหวาน แพลนมีทายาททันที
"ใหม่-ต้น" วิวาห์ชื่นมื่น เจ้าสาวสวย ออร่ามาก
"ใหม่-ต้น" วิวาห์ชื่นมื่น เจ้าสาวสวย ออร่ามาก
"มุกดา-มะเหมี่ยว" ชวนสาวกคิตตี้ออกมาวิ่ง รักสุขภาพ
"มุกดา-มะเหมี่ยว" ชวนสาวกคิตตี้ออกมาวิ่ง รักสุขภาพ