อีจันบันเทิง 28 เมษายน 2561 | 10:18 น.

"มนุษย์เกาะคา" การค้นพบซากดึกดำบรรพ์มนุษย์โบราณระดับโลก

เขียนโดย อีจันบันเทิง
"มนุษย์เกาะคา" การค้นพบซากดึกดำบรรพ์มนุษย์โบราณระดับโลก

"มนุษย์เกาะคา" การค้นพบซากดึกดำบรรพ์มนุษย์โบราณระดับโลก

รู้จักมนุษย์เกาะคาไหมคะ ?

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล เล่าให้ฟังค่ะ การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์เกาะคา(Ko-Kha man) ในประเทศไทยถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก เป็นเวลานานร่วมยี่สิบปีมาแล้วแต่ดูเหมือนประชาชนคนไทยจะให้ความสนใจและรับรู้แพร่หลายไม่มากนัก. 

มนุษย์เกาะคา

มนุษย์เกาะคา

“มนุษย์เกาะคา(Ko-Kha man)” : การค้นพบซากดึกดำบรรพ์มนุษย์โบราณระดับโลก 

การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์โบราณ(โฮโมอีเรคตัส) ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในประเทศไทย มีมานานร่วมยี่สิบปีแล้ว แต่น่าเสียดายที่คนไทยยังไม่เข้าใจและรู้จักมากเท่าที่ควร 

เรื่องราววิวัฒนาการของมนุษย์สรุปเป็นพื้นฐานของความเข้าใจได้ว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลก สืบสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ที่มีชีวิตประมาณ 3.8 พันล้านปีมาแล้ว มีหลักฐานเริ่มต้นที่พบซากดึกดำบรรพ์ในทวีปแอฟริกา ยืนยันว่า พวกแรกสุด เป็นสปีชีส์(Species) โฮโม ฮาบิลิส(Homo habilis) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2.3 ล้านปีมาแล้ว

วิวัฒนาการในลำดับต่อมา เป็นมนุษย์สปีชีส์โฮโม อีเรคตัส(Homo erectus) ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ 1.9 ล้านปีมาแล้ว มีลักษณะเป็นมนุษย์วานร(Ape man) มีลักษณะโดดเด่นคือ ยืนตัวตรงสองขา เดินได้ตรง มีแขนที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดวงตาสามารถมองไปข้างหน้าอย่างชัดเจน มันสมองที่มีขนาดใหญ่ ตลอดจนมีความสามารถในการพูด และรู้จักใช้ไฟ พบซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์โบราณกลุ่มนี้ทั้งใน แอฟริกา ทวีปยุโรป และเอเซีย 

ลักษณะหัวกะโหลกมนุษย์เกาะคา

ลักษณะหัวกะโหลกมนุษย์เกาะคา

สำหรับในทวีปเอเซียนั้นได้พบซากมนุษย์โบราณ Homo erectus ดังกล่าวนี้ที่หมู่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. 1891 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างเรียกว่า “มนุษย์ชวา (Java man)” อายุประมาณ 700,000 – 400,000 ปีมาแล้ว

และใน ค.ศ. 1927 ที่ถ้ำโจวโข่วเตี้ยน ชานกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน อายุประมาณ 750,000 ปี ถึง 200,000 ปีมาแล้ว เรียกกันว่า “มนุษย์ปักกิ่ง (Peking man)”

การพบมนุษย์ปักกิ่งและมนุษย์ชวาดังกล่าว ทำให้นักวิชาการชาวตะวันตก ให้ความสนใจที่จะทำการศึกษาทางโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น เนื่องจากเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างบริเวณที่พบ มนุษย์ปักกิ่งกับมนุษย์ชวา ซึ่งอาจจะเป็นเส้นทางการเดินทางหรืออพยพของมนุษย์โบราณ ที่น่าจะมีหลักฐานมนุษย์โบราณอยู่ในดินแดนแห่งนี้เช่นกัน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้พบเครื่องมือหินกรวด ขนาดใหญ่ เทอะทะ ซึ่งเป็นเครื่องมือหินของมนุษย์โบราณที่บ้านด่านชุมพล อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อยู่ใต้ชั้นหินบะซิลท์ ที่กำหนดอายุให้อยู่ในยุคไพสโตซีนตอนต้น เมื่อประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว แต่ไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวกับซากของมนุษย์โบราณ
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2542 ได้มีการค้นพบชิ้นส่วนซากดึกดำบรรพ์ของมนุษย์โบราณ(โฮโมอีเรคตัส) ซึ่งเป็นส่วนของกะโหลกศีรษะมนุษย์โบราณจำนวน 4 ชิ้น ที่บริเวณถ้ำตะกร้า บ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผลการศึกษากะโหลกมนุษย์โบราณที่พบดังกล่าว สรุปได้ว่า เป็นกะโหลกของมนุษย์โบราณ(โฮโม อีเรคตัส) ที่มีอายุประมาณ 1.4 ล้านปีมาแล้ว นับว่าเป็นการพบหลักฐานมนุษย์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ #และถือเป็นแหล่งที่สามในทวีปเอเชีย จึงได้รับการตั้งชื่อว่า “มนุษย์เกาะคา (Ko-Kha man)” 

ลักษณะหน้าตาของมนุษย์เกาะคา

ลักษณะหน้าตาของมนุษย์เกาะคา

มนุษย์เกาะคา(Ko-Kha man) จัดอยู่ในสายพันธุ์โฮโม อีเรคตัส (Homo erectus) ก่อนที่จะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน มีลักษณะกะโหลกค่อนข้างหนาเทอะทะ หน้าผากลาด มีสันเหนือกระบอกตา มีปริมาตรความจุของขนาดมันสมอง 800 - 1200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลักษณะทางโครงสร้างร่างกายของมนุษย์โฮโมอิเรคตัส มีแขนขา และกระดูกเชิงกรานที่แข็งแรงมาก ยืนตัวตรง และเดินได้ตรงเช่นเดียวกับมนุษย์สมัยใหม่ มีดำเนินชีวิตโดยการล่าสัตว์และการเก็บอาหารพวกพืชผักได้เป็นครั้งแรก

ขอบพระคุณ อ.สุรพล ดำริห์กุล ม.เชียงใหม่ค่ะ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค.คนรักวุ้น ม.เหมียววุ่นวาย
ค.คนรักวุ้น ม.เหมียววุ่นวาย
อยู่กับภาพยนตร์..จนก็ยอม
อยู่กับภาพยนตร์..จนก็ยอม
เดวิด อัศวนนท์ "อยู่วงการนี้ต้องเป็นคนหนังหนา"
เดวิด อัศวนนท์ "อยู่วงการนี้ต้องเป็นคนหนังหนา"
แอ ภัทราริน  ..ความรัก การงาน ความซื่อสัตย์ ..
แอ ภัทราริน ..ความรัก การงาน ความซื่อสัตย์ ..
"ข้าคือชีวิต...I'm Alive"
"ข้าคือชีวิต...I'm Alive"