ข่าวอีจัน 30 เมษายน 2561 | 18:29 น.

วันนี้อัยการสั่งฟ้องนายเปรมชัยกับพวกแล้ว

เขียนโดย อีจัน
วันนี้อัยการสั่งฟ้องนายเปรมชัยกับพวกแล้ว

สำนักงานอัยการภาค 7 สำนักงานอัยการสูงสุด แถลงผลการพิจารณาคดี นายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก

สำนักงานอัยการภาค 7 แถลงผลการพิจารณาคดี นายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก


ภาพจากอีจัน


ตามที่ นางสมศรี วัฒนไพศาล อธิบดีอัยการภาค 7 ได้แถลงความคืบหน้าในการพิจารณาคดี นายเปรมชัย กรรณสูต กับพวก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ว่าได้พิจารณาสำนวนคดีแล้วมีคำสั่ง ดังนี้


ภาพจากอีจัน


สั่งฟ้องนายเปรมชัย กรรณสูต ผู้ต้องหาที่ ๑
-ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ
-ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยมิได้รับอนุญาตฯ
-ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตฯ
-ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าฯ
-ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยพา เอาไปเสียหรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย
-ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

ภาพจากอีจัน


สั่งฟ้อง นายยงค์ โดดเครือ ผู้ต้องหาที่ ๒
-ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต,
-ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ
-ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตฯ
-ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตฯ
-ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตฯ
-ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยพา เอาไปเสียหรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย
-ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

ภาพจากอีจัน


สั่งฟ้องนางนที เรียมแสน ผู้ต้องหาที่ ๓
-ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
-ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ
-ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตฯ
-ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยพา เอาไปเสียหรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย
-ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ


ภาพจากอีจัน


สั่งฟ้องนายธานี ทุมมาศ ผู้ต้องหาที่ ๔

- ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับใบอนุญาต
-ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ
- ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตฯ
- ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตฯ
-ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตฯ
-ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยพา เอาไปเสียหรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย
-ร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตฯ


ภาพจากอีจัน


และสั่งไม่ฟ้องนายเปรมชัย กรรณสูต ผู้ต้องหาที่ 1

นายยงค์ โดดเครือ ผู้ต้องหาที่ ๒

นางนที เรียมแสน ผู้ต้องหาที่ ๓

นายธานี ทุมมาศ ผู้ต้องหาที่ ๔

-ฐานร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต
-ร่วมกันนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

-ร่วมกันกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ป่า โดยไม่มีเหตุอันสมควร


ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


สั่งไม่ฟ้องนายเปรมชัย กรรณสูต ผู้ต้องหาที่ ๑
-ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับใบอนุญาตฯ
-ร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


สั่งไม่ฟ้องนายยงค์ โดดเครือ ผู้ต้องหาที่ ๒
- ฐานร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


สั่งไม่ฟ้องนางนที เรียมแสน ผู้ต้องหาที่ ๓
-ร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

-ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยมิได้รับอนุญาตฯ

-ร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ


ภาพจากอีจันอธิบดีอัยการภาค 7 ได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พิจารณากรณี สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางคน บางข้อหา

ต่อมาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้มีความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ 1 ถึง ที่ 4
- ฐานร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ
-ฐานร่วมกันนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆ เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ผู้ต้องหาที่ 1 ถึงที่ 3
- ฐานร่วมกันพยายามล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ และผู้ต้องหาที่ 3
- ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ และร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองฯ และได้ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นแย้ง ไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาชี้ขาดความเห็นแย้งดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

บัดนี้ อัยการสูงสุด ได้ชี้ขาดความเห็นแย้งดังกล่าวแล้ว โดยมีคำสั่งเห็นฟ้องกับคำสั่งไม่ฟ้องของอธิบดีอัยการภาค ๗ ดังนี้


1.ชี้ขาดไม่ฟ้อง

นายเปรมชัย กรรณสูต ผู้ต้องหาที่ ๑
นายยงค์ โดดเครือ ผู้ต้องหาที่ 2
นางนทีหรือเดือน เรียมแสน ผู้ต้องหาที่ 3
และนายธานี ทุมมาศ ผู้ต้องหาที่ 4

-ฐานร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

-ร่วมกันนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์หรืออาวุธใดๆ เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

2. ชี้ขาดไม่ฟ้อง

นายเปรมชัย กรรณสูต ผู้ต้องหาที่ ๑

นายยงค์ โดดเครือ ผู้ต้องหาที่ 2

นางนทีหรือเดือน เรียมแสน ผู้ต้องหาที่ 3

-ฐานร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่า (กระรอก) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่


3. ชี้ขาดไม่ฟ้อง

นางนทีหรือเดือน เรียมแสน ผู้ต้องหาที่ 3

-ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

-ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่


ต่อมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายเปรมชัย กรรณสูต ผู้ต้องหาที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อ อธิบดีอัยการภาค 7 ขอให้สอบสวนพยานเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่อยู่ของนายเปรมชัยฯ ในช่วงวันเวลาเกิดเหตุ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย และขอให้สอบสวนเจ้าหน้าที่เขตรักษาสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก 3 คน รวมทั้งให้สอบสวนบุคคลภายนอกและนายวิเชียร ชิณวงษ์ ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ภาพจากอีจัน

คณะทำงานและอธิบดีอัยการภาค 7 พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารที่นายเปรมชัยฯ ส่งมาประกอบ คำร้องขอความเป็นธรรม รวมทั้งการขอให้สอบพยานบุคคลเพิ่มเติมนั้น คณะทำงานและอธิบดีอัยการภาค 7 พิจารณาแล้วเห็นว่าพยานที่อ้างถึง มิใช่พยานที่เกี่ยวข้องในคดี เป็นเพียงผู้ที่แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนเท่านั้น ส่วนพยานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่นายเปรมชัยฯ ร้องขอความเป็นธรรมนั้น ได้มีการสอบสวนพยานดังกล่าวไว้แล้ว คำร้องขอความเป็นธรรมของนายเปรมชัยฯ จึงมีลักษณะเป็นการประวิงคดี ทั้งข้อเท็จจริงตามสำนวนการสอบสวนได้ความครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำต้องสอบสวนเพิ่มเติม ตามประเด็นที่นายเปรมชัยฯ ร้องขอความเป็นธรรม


ทั้งนี้ อัยการจังหวัดทองผาภูมิ ได้ยื่นฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูตร กับพวกรวม 4 คน ต่อศาลจังหวัดทองผาภูมิ ตามคำสั่งฟ้องของอธิบดีอัยการภาค 7 ในวันนี้

(30 เมษายน 2561) แล้วข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำไม? “อึ”  เป็นหลักฐาน คดีล่าสัตว์ป่า
ทำไม? “อึ” เป็นหลักฐาน คดีล่าสัตว์ป่า
ถกตำรวจภาค 7 บี้สำนวนรัดกุม
ถกตำรวจภาค 7 บี้สำนวนรัดกุม
ศศินขอบคุณศรีวราห์เร่งส่งสำนวนยิงเสือดำ
ศศินขอบคุณศรีวราห์เร่งส่งสำนวนยิงเสือดำ
อัยการไม่สั่งฟ้องเปรมชัย 5 ข้อหา
อัยการไม่สั่งฟ้องเปรมชัย 5 ข้อหา
แย้ง 3 ข้อหา ให้อสส. ชี้ขาดคดีฟ้องเปรมชัย
แย้ง 3 ข้อหา ให้อสส. ชี้ขาดคดีฟ้องเปรมชัย