อีจันบันเทิง 13 พฤษภาคม 2561 | 15:43 น.

ธนธัญ นฤเศวตานนท์ กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

เขียนโดย อีจันบันเทิง
ธนธัญ นฤเศวตานนท์ กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

ปลากือเลาะห์ อร่อยดีมีคอลลาเจน สัตว์เศรษฐกิจแห่งเบตง

ปลากือเลาะห์ สัตว์เศรษฐกิจเบตง ส่งออกกิโลฯ ละ 3,000 บาท

เคยรู้กันไหม?

"เบตง" เป็นหนึ่งพื้นที่ ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีราคาสูง คือ ปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพวงชมพู ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในต้นน้ำจาก ป่าฮาลาบาลา ถือเป็นปลาน้ำจืดประจำท้องถิ่นของ จ.ยะลา และนราธิวาส อยู่ในตระกูลเดียวกับ ปลาเวียน และ ปลาพวงหิน มีความโดดเด่นด้านสีของเกล็ดที่มีลักษณะเป็นสีชมพู ครีบหลังและหางมีสีแดง ยาวเป็นพวง

ปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพวงชมพู

ปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพวงชมพู

ปัจจุบัน กรมประมง มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.เบตง และ อ.ธารโต จ.ยะลา เพาะเลี้ยงในบ่อดินต่อท่อตรงมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและปล่อยให้ไหลผ่านระบบออกไป ใช้เวลาเพาะเลี้ยง 2-3 ปี จึงจะมีขนาดได้ตามที่ตลาดต้องการ คือมีน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม

ปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพวงชมพู

ปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพวงชมพู

ปลาพวงชมพู ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ เพราะมีรสชาติอร่อย เนื้อมีลักษณะนุ่มขาวฟูเหมือนสำลี ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศมาเลเซีย จนทำให้มีราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 8,000 บาท และ สูงขึ้นถึง 15,000 บาท ในประเทศไต้หวัน ส่วนในพื้นที่ จ.ยะลา มีราคาขายหน้าฟาร์ม กิโลกรัมละ 3,000 บาท

ปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพวงชมพู

ปลากือเลาะห์ หรือ ปลาพวงชมพู

สำหรับการเพาะเลี้ยง ปลาพวงชมพู ของเกษตรกรในพื้นที่ จ.ยะลา ยังคงอยู่ในช่วงการขยายพันธุ์ ทำให้สามารถเพาะเลี้ยงได้ครั้งละ 300 ตัว แต่จะสามารถทำรายได้ถึง 3 ล้านบาทภายในเวลา 3 ปี (ราคาปลาเฉลี่ย 3,000 บาทต่อ 1 กิโลกรัม × 1,000 กิโลกรัม)

เชื่ออีกไหมล่ะ? ถ้าจะบอกว่าการเพาะเลี้ยง ปลาพวงชมพู ของเกษตรกรเบตงทำเป็นเพียงอาชีพเสริม แต่กลับเป็นรายได้หลักของพวกเขา ! 


#อีจันบันเทิง #เบตง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค.คนรักวุ้น ม.เหมียววุ่นวาย
ค.คนรักวุ้น ม.เหมียววุ่นวาย
อยู่กับภาพยนตร์..จนก็ยอม
อยู่กับภาพยนตร์..จนก็ยอม
เดวิด อัศวนนท์ "อยู่วงการนี้ต้องเป็นคนหนังหนา"
เดวิด อัศวนนท์ "อยู่วงการนี้ต้องเป็นคนหนังหนา"
แอ ภัทราริน  ..ความรัก การงาน ความซื่อสัตย์ ..
แอ ภัทราริน ..ความรัก การงาน ความซื่อสัตย์ ..
"ข้าคือชีวิต...I'm Alive"
"ข้าคือชีวิต...I'm Alive"