อีจันบันเทิง 15 พฤษภาคม 2561 | 17:29 น.

ตะไลล้าน สะท้านเมือง ที่กุดหว้า

เขียนโดย อีจันบันเทิง
ตะไลล้าน สะท้านเมือง ที่กุดหว้า

ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะล้าน ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะล้านตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2561 นี้ เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 

ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน

ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน

"ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน" ที่บ้านกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประเพณีที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอีสาน เป็นบุญประเพณีการขอฟ้าขอฝน เพื่อทำการเกษตรกรรม ในการเพาะปลูกข้าวประจำปี

การจุดบั้งไฟตะไลล้านบูชาพญาแถน

การจุดบั้งไฟตะไลล้านบูชาพญาแถน

การจุดบั้งไฟตะไลล้านบูชาพญาแถน เป็นการสืบสานงานวัฒนธรรมผู้ไท เสริมสร้างความสมานสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

ลักษณะของตะไลล้าน

ลักษณะของตะไลล้าน

มีลักษณะเฉพาะตัวของบั้งไฟเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวของภาคอีสาน คือ ตัวกระบอกของบั้งไฟ ทำด้วยเหล็กบรรจุดินประสิว ยาวตั้งแต่ 3-6 เมตร และชิ้นประกอบอีกส่วนก็คือ ไม้ไผ่สานซึ่งล้อมรอบตัวกระบอกบั้งไฟ อันเป็นเอกลักษณ์ของบั้งไฟตะไลล้าน บั้งไฟตะไลจะมีการจุดจากกลางลำตัว โดยจะเจาะรูเชื้อเพลิงให้ออกด้านข้างลำตัวของบั้งไฟ ทำให้บั้งไฟหมุนขึ้นท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว

สาวงามเดินขบวน

สาวงามเดินขบวน

บ้านกุดหว้า เป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตตะไล หมู่บ้านเดียวในประเทศไทย แต่ละปีก็ได้จัดงานประเพณีนี้ขึ้นมา ด้วยทีมช่างทำตะไลยักษ์ที่มีความชำนาญและมีชื่อเสียง เริ่มจากการทำ "บั้งไฟตะไลหมื่น" เป็น "บั้งไฟตะไลแสน" และในที่สุดจึงได้มีการสร้างบั้งไฟตะไลขนาดใหญ่หรือ "บั้งไฟตะไลล้าน" แล้วเพิ่มหน่วยความจุดินประสิวมากขึ้นกลายเป็นตะไลสิบล้าน

ภาพจากอีจัน

การแข่งขันตะไลในแต่ละรุ่น จะมีทีมงานเข้าไปติดตั้งที่ฐานจุด ในสนามการแข่งขันที่อยู่กลางทุ่งนา โดยมีกติกาเพื่อความปลอดภัยว่า เมื่อจุดแล้วทุกคนต้องวิ่งเข้ากำแพงดินที่เป็นแนวกำบังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หากใครไม่เข้ามาในเขตที่กำหนดไว้ จะถูกปรับให้แพ้ทันที

ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะล้าน

ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะล้าน

ในส่วนกติกาการตัดสิน ว่าของใครขึ้นสูงที่สุด อยู่บนอากาศได้นานที่สุด เมื่อสุดแรงขับดินประสิวแล้ว ร่มชูชีพจะกางลงมาพร้อมกับตะไล คือ ผู้ชนะ ถ้าหากร่มไม่กาง ปรับแพ้ทันที 

ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะล้าน

ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะล้าน

การทำตะไลได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล ชาวบ้านยังได้ร่วมกันบริจาคเงินงบสมทบในการสร้างบั้งไฟตะไลด้วย หากเทียบกับเงินรางวัลจากการแข่งขันก็ไม่มากมาย เน้นความร่วมมือความปลอดสามัคคี ตลอดจนเป็นงานประเพณีที่ปลอดเหล้าด้วย

ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะล้าน

ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะล้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น โทร.0-4322-7714-6
หรือติดต่อเทศบาลตำบลกุดหว้า โทร. 0 4313 3733, 043 851 608,
หรือ ทีมงานทำตะไล บ้านกุดหว้า โทร.095 489 1826

ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะล้าน

ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะล้าน

ภาพจากอีจัน

ชาวบ้านเดินขบวนอย่างสนุกสนาน

ชาวบ้านเดินขบวนอย่างสนุกสนาน

ชาวบ้านเดินขบวนอย่างสนุกสนาน

ชาวบ้านเดินขบวนอย่างสนุกสนาน

บุญบั้งไฟตะล้าน

บุญบั้งไฟตะล้าน

บุญบั้งไฟตะล้าน

บุญบั้งไฟตะล้าน

#อีจันบันเทิง 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค.คนรักวุ้น ม.เหมียววุ่นวาย
ค.คนรักวุ้น ม.เหมียววุ่นวาย
อยู่กับภาพยนตร์..จนก็ยอม
อยู่กับภาพยนตร์..จนก็ยอม
เดวิด อัศวนนท์ "อยู่วงการนี้ต้องเป็นคนหนังหนา"
เดวิด อัศวนนท์ "อยู่วงการนี้ต้องเป็นคนหนังหนา"
แอ ภัทราริน  ..ความรัก การงาน ความซื่อสัตย์ ..
แอ ภัทราริน ..ความรัก การงาน ความซื่อสัตย์ ..
"ข้าคือชีวิต...I'm Alive"
"ข้าคือชีวิต...I'm Alive"