ข่าว 18 พฤษภาคม 2561 | 19:17 น.

เพจทนายคู่ใจ เปิดความผิดผู้ผลิต

เขียนโดย อีจัน
เพจทนายคู่ใจ เปิดความผิดผู้ผลิต

เพจทนายคู่ใจ เปิดความผิดผู้ผลิต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศเตือนหลังตรวจพบสารอันตรายต่อสุขภาพ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LYN ที่เข้าตรวจยึดได้ที่ร้านค้า แหล่งผลิต ในจังหวัดชลบุรี และพบมีผู้เสียชีวิต ที่คาดว่าได้รับผลข้างเคียงจากการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LYN แล้ว 3 ราย
ซึ่งล่าสุด ทนายรณรงค์ แก้วเพ็ช ได้พาญาติผู้เสียชีวิตในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร้องเรียน ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อดำเนินคดีกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LYN

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

หลังจากนั้นในเพจ ทนายคู่ใจ ซึ่งเป็นเพจของ ทนายรณรงค์ ได้ให้ข้อมูล เรื่องกฎหมาย ในการกระทำความผิดของเจ้าของ ลีน ไว้ด้วย โดยมีข้อมูลว่า...
วันนี้จะขอเขียนถึงความอันตรายของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อลีน” หรือ “LYN” ซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่คนลดน้ำหนัก ได้แก่ เอสเอส-ทรี กล่องดำ และลีนบล็อกเบิร์น เบรกบิวท์ กล่องสีขาว ซึ่งอย.ได้ตรวจพบสารต้องห้ามที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 2 ชนิด คือ ไซบูทรามีน ไฮโดคลอไรด์ มีฤทธิ์กล่อมประสาทส่วนกลาง ทำให้รู้สึกไม่อยากอาหารส่งผลข้างเคียงกับผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดใน ลีนบล็อกเบิร์น เบรกบิวท์ กล่องสีขาว และบิซาโคดิล มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ใน “LYN” เอสเอส-ทรี กล่องดำ

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ด้วยเหตุนี้จึงมีข่าวการเสียชีวิตและมีผลการรายงานชันสูตรจากแพทย์ยืนยันว่าสาเหตุการตายมาจากสารในอาหารเสริมลดน้ำหนักยี่ห้อนี้ ดังนั้นจึงขอร่ายยาวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลยว่าผู้ที่ผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนักนี้ถือได้ว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท(ตามมาตรา90ป.อาญา) ดังนี้
1.ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
-มาตรา 90 เมื่อการกระทำใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด
-ผิดมาตรา 236 ผู้ใดปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพื่อบุคคลอื่นเสพย์หรือใช้ และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจำหน่าย หรือเสนอขาย สิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพย์หรือใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-ผิดมาตรา 238 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 236 เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้าเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

2.ความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยอาหาร พ.ศ.2522
-ผิดมาตรา40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ซึ่งจะมีบทลงโทษตามาตรา70จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
มาตรา 443 ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ๆ อีกด้วย
ถ้ามิได้ตายในทันที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วย
ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
จะเห็นได้ว่ากรณีที่มีคนกินลีนจนถึงแก่ความตายนั้นกฎหมายได้บัญญัติโทษผู้ผลิตอาหารที่มีสารอันตรายตามมาตรา238ป.อาญาซึ่งมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตซึ่งถือว่าหนักเอาการทีเดียว!
ส่วนในทางแพ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา420และมาตรา443 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับข่าวที่เกี่ยวข้อง

อยากผอม กิน LYN อันตรายถึงตาย
อยากผอม กิน LYN อันตรายถึงตาย
สารอันตรายใน "ลีน" คืออะไร?
สารอันตรายใน "ลีน" คืออะไร?
เจ้าหน้าที่แถลงยึดลีนมูลค่ากว่า 24 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่แถลงยึดลีนมูลค่ากว่า 24 ล้านบาท
จับตัวไม่ทัน LYN โผล่แม่สาย 500 กล่อง
จับตัวไม่ทัน LYN โผล่แม่สาย 500 กล่อง
เจ้าหน้าที่รุดค้นตลาดแอร์พอตดอนเมืองพบ Lyn เตรียมขนย้าย
เจ้าหน้าที่รุดค้นตลาดแอร์พอตดอนเมืองพบ Lyn เตรียมขนย้าย