เตือน ข้าราชการเกษียณยื่นรับบำเหน็จ ระวัง มิจฉาชีพ ลวงข้อมูล

ตำรวจไซเบอร์ เตือนภัย ข้าราชการเกษียณยื่นรับบำเหน็จ ระวังมิจฉาชีพ ลวงข้อมูลผ่าน เว็บไซต์-แอปพลิเคชันปลอม!

วันนี้ (1 ก.พ. 66) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒเจริญ โฆษก กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เตือน ข้าราชการเกษียณยื่นรับบำเหน็จบำนาญ ให้ถูกช่องทาง ระวังเว็บไชต์ปลอม แอปพลิเคชันปลอม ที่มิจฉาชีพสร้างมาเพื่อลวงเอาข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลทางการเงิน

โดย สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือยื่นรับด้วยตนเองผ่านระบบต่างๆ ดังนี้

1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic Filing)

2. ระบบ e-Filing ผ่านเว็บไชต์กรมบัญชีกลาง หรือ www.ced.go.th

3. แอปพลิเคชัน Digital Pension

คลิปอีจันแนะนำ
ไทม์ไลน์ นอท CEO กองสลากพลัส สู่ผู้ต้องหา คดีฟอกเงิน