อีจันบันเทิง 21 พฤษภาคม 2561 | 13:50 น.

“ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง”

เขียนโดย อีจันบันเทิง
“ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง”

จ.พิจิตร ตั้งตลาดสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย สนับสนุนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

ถ้าคุณมีโอกาสผ่านมา พิจิตร ในช่วงเช้าวันเสาร์ ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงเก้าโมงครึ่ง ลองจัดเวลามาเดินชม ตลาดนัดนี้เพื่อน้องจังหวัดพิจิตร บริเวณถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กันสักครั้ง เพราะแม้จะเป็นตลาดเล็กๆ ที่แผงจำหน่ายสินค้าเพียงประมาณ 100 แผง เสน่ห์ของตลาดนี้คือ พ่อค้าแม่ขายแทบจะทั้งหมดล้วนเป็นเด็กนักเรียนตัวเล็กๆ จนถึงวัยรุ่น

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

เรื่องของเรื่องเป็นเพราะ ตลาดนัดนี้เพื่อน้องจังหวัดพิจิตร เกิดขึ้นจากแนวคิดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ซึ่งได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ช่วงปิดเทอม “ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง” เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานเกือบ 10 ปี

แม่ค้าตัวน้อย

แม่ค้าตัวน้อย

ทั้งนี้เปิดให้บริการขึ้นทุกเช้าวันเสาร์ เพื่อให้เด็กๆ รวมทั้งครูและผู้ปกครอง นำผลผลิตที่มีในครัวเรือน หรือผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านมาทำการค้าขาย เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกหารายได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

พ่อค้าวัยรุ่น

พ่อค้าวัยรุ่น

ผลที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นที่น่าพอใจมาก เพราะนักเรียนได้นำสินค้ามาจำหน่าย หารายได้ในช่วงวันหยุดและยังเป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นพืชผลทางการเกษตรที่ผู้ปกครองนักเรียนปลูกไว้ เช่น ผักบุ้งนา ผักกะเฉด หัวปลี มะละกอ กล้วย มะนาว มะม่วง และผักอื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าและผลผลิตของนักเรียนซึ่งเป็นผลงานและฝีมือของน้อง ๆ ชั้นประถมฯ และมัธยมฯ ที่ได้ร่ำเรียนในวิชาชีพด้านศิลปะและหัตถกรรม นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดแห่งนี้ ส่งผลให้เยาวชนได้ฝึกการทำมาหากินและมีรายได้เป็นทุนการศึกษา อีกทั้งยังใช้เวลาในวันหยุดให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

แม่ค้าตัวน้อย แห่ง "ตลาดนี้เพื่อน้อง"

แม่ค้าตัวน้อย แห่ง "ตลาดนี้เพื่อน้อง"

ล่าสุด นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร และนายพสิษฐ์ พรหมภัคดี พาณิชย์จังหวัดพิจิตร ร่วมกันพิธีเปิด ตลาดประชารัฐต้องชมตลาดนัดนี้เพื่อน้อง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามที่ มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และผู้ประกอบการรายใหม่มีพื้นที่ในการค้าขาย รวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชน ภายใต้การบูรณาการทำงานส่งเสริมตลาดของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน โดยมีตลาดทั้งสิ้น 9 ประเภท รวมไปถึง ตลาดประชารัฐต้องชม ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์

แม่ค้าตัวน้อย แห่ง "ตลาดนี้เพื่อน้อง"

แม่ค้าตัวน้อย แห่ง "ตลาดนี้เพื่อน้อง"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร จึงได้คัดเลือกตลาดนัดมีเพื่อนน้อง ให้เป็นตลาดประชาต้องชม เพื่อให้การบูรณาการหลักการสร้างการรับรู้ การเป็นตลาดประชารัฐต้องชม ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดทำ “โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างการรับรู้การเป็นตลาดประชารัฐต้องชม” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในตลาด และการบริหารจัดการพื้นที่ภายในตลาดให้มีความพร้อมสำหรับจำหน่าย อีกทั้งยังมีโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด โดยได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ตลาด เพื่อนำไปพัฒนาทั้งในด้านกายภาพการบริหารจัดการและด้านบุคลากรต่อไป

แม่ค้าตัวน้อย แห่ง "ตลาดนี้เพื่อน้อง"

แม่ค้าตัวน้อย แห่ง "ตลาดนี้เพื่อน้อง"

เหนือสิ่งอื่นใด สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้ยังมีราคาถูกแสนถูกจนคุณแทบตกใจ ยกตัวอย่างเช่น กล้วยน้ำว้าหวีใหญ่ๆ ขายเพียงหวีละ 5-10 บาท ปลาช่อนนาแดดเดียว ชิ้นละ 20 บาท หรือแม้แต่ผักต่างๆ กำละเพียง 10 บาทเท่านั้น ที่สำคัญยังต่อรองราคาได้อีกด้วย ถ้าไม่เชื่อก็ควรมาพิสูจน์กันได้นะจ๊ะ

#เที่ยวพิจิตรชีวิตติดLove

แม่ค้าตัวน้อย แห่ง "ตลาดนี้เพื่อน้อง"

แม่ค้าตัวน้อย แห่ง "ตลาดนี้เพื่อน้อง"

ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง

ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง

ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง

ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง

ปลาทอดมัดละ 20 บาท

ปลาทอดมัดละ 20 บาท

#อีจันบันเทิง #จังหวัดพิจิตร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค.คนรักวุ้น ม.เหมียววุ่นวาย
ค.คนรักวุ้น ม.เหมียววุ่นวาย
อยู่กับภาพยนตร์..จนก็ยอม
อยู่กับภาพยนตร์..จนก็ยอม
เดวิด อัศวนนท์ "อยู่วงการนี้ต้องเป็นคนหนังหนา"
เดวิด อัศวนนท์ "อยู่วงการนี้ต้องเป็นคนหนังหนา"
แอ ภัทราริน  ..ความรัก การงาน ความซื่อสัตย์ ..
แอ ภัทราริน ..ความรัก การงาน ความซื่อสัตย์ ..
"ข้าคือชีวิต...I'm Alive"
"ข้าคือชีวิต...I'm Alive"