อีจันบันเทิง 6 กรกฎาคม 2561 | 16:59 น.

ททท. จัดประชุม TATAP2019 ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 62

เขียนโดย อีจันบันเทิง
ททท. จัดประชุม TATAP2019  ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 62

ททท. จัดประชุม TATAP2019 ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 62

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการประชุมบูรณาการแผนปฎิบัติการ ททท. ปี 2562 (TAT Action Plan 2019) หรือ TATAP2019 เพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาลและผู้บริหารระดับสูงสำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงาน และร่วมหารือแนวทางการสื่อสารการตลาดส่งเสริมตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ของ ททท. ทุกภูมิภาค เมื่อวันที่ 2 - 5 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม 

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานการประชุม โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ผู้บริหารทุกระดับ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. จากทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและเป็นทิศทางเดียวกันในการทำการตลาดในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.

นายวีระศักดิ์ เปิดเผยว่า การจัดประชุมแผนการตลาดหไการท่องเที่ยวนับเป็นมาตรฐานสำคัญในการดำเนินงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มช่องทางความร่วมมือแสวงหาพันธมิตรเพื่อบูรณาการด้านการตลาดร่วมกัน ประกอบข้อมูลอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว การวางตำแหน่งทางการตลาด การตลาดเชิงกลยุทธ์ อันจะพัฒนาขีดความสามารถให้เหนือคู่แข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ทั้งในด้านส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม การตอกย้ำประชาสัมพันธ์แบรนด์ "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์" ให้เกิดความแข็งแกร่งควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าพร้อมขาย

บรรยากาศการประชุม

บรรยากาศการประชุม

การประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแผนกลยุทธ์ของ ททท. การทำงานด้วย Digital Marketing กระบวนการระดมความเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการในการสนับสนุนและกระจายรายได้สู่เมืองรอง การบูรณาการกระบวนการทำงานของ ททท. ในการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นจนถึงยกระดับเป็นสินค้าการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

ภาพจากอีจัน

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ทั้งนี้ ททท. จะดำเนินแผนการตลาดให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนในด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องผสานความร่วมมือด้านการตลาดอย่างเป็นองค์รวมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยมุ่งสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

ภาพจากอีจัน

"ในปีนี้ ททท. ยังได้ต่อยอดแนวทางการดูแลใส่ใจการใช้ทรัพยากร ผนวกกับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว โดยไม่สร้างขยะแทนการลดขยะ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความยั่งยืนเฉกเช่นการส่งเสริมการสร้างรายได้ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยวสู่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้รับทราบทั่วกัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561" นายวีระศักดิ์ กล่าว

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

รักษาธรรมชาติ

รักษาธรรมชาติ

รักษาธรรมชาติ

รักษาธรรมชาติ


#อีจันบันเทิง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ททท.เปิดตัวแคมเปญ “amazing ไทยเท่”
ททท.เปิดตัวแคมเปญ “amazing ไทยเท่”
ททท. จัดประชุม TATAP2019  ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 62
ททท. จัดประชุม TATAP2019 ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 62
ย้อนดูความปัง ของ "ชมพู่" ไอคอนตัวแม่กลางพรมแดง
ย้อนดูความปัง ของ "ชมพู่" ไอคอนตัวแม่กลางพรมแดง
ขนลุกฟู่ ! "ดีเจป๊อป" เผยเรื่องลี้ลับอยู่บ้านร่วมกับผี
ขนลุกฟู่ ! "ดีเจป๊อป" เผยเรื่องลี้ลับอยู่บ้านร่วมกับผี
"จอย ศิริลักษณ์" เตรียมหวนวงการอีกครั้ง พร้อมเผยเส้นทางว่าที ดร.
"จอย ศิริลักษณ์" เตรียมหวนวงการอีกครั้ง พร้อมเผยเส้นทางว่าที ดร.