อีจันบันเทิง 6 กรกฎาคม 2561 | 16:59 น.

ททท. จัดประชุม TATAP2019 ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 62

เขียนโดย อีจันบันเทิง
ททท. จัดประชุม TATAP2019  ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 62

ททท. จัดประชุม TATAP2019 ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 62

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการประชุมบูรณาการแผนปฎิบัติการ ททท. ปี 2562 (TAT Action Plan 2019) หรือ TATAP2019 เพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาลและผู้บริหารระดับสูงสำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงาน และร่วมหารือแนวทางการสื่อสารการตลาดส่งเสริมตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ของ ททท. ทุกภูมิภาค เมื่อวันที่ 2 - 5 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม 

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานการประชุม โดยมี นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ผู้บริหารทุกระดับ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. จากทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและเป็นทิศทางเดียวกันในการทำการตลาดในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.

นายวีระศักดิ์ เปิดเผยว่า การจัดประชุมแผนการตลาดหไการท่องเที่ยวนับเป็นมาตรฐานสำคัญในการดำเนินงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มช่องทางความร่วมมือแสวงหาพันธมิตรเพื่อบูรณาการด้านการตลาดร่วมกัน ประกอบข้อมูลอ้างอิงเพื่อการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว การวางตำแหน่งทางการตลาด การตลาดเชิงกลยุทธ์ อันจะพัฒนาขีดความสามารถให้เหนือคู่แข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ทั้งในด้านส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม การตอกย้ำประชาสัมพันธ์แบรนด์ "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์" ให้เกิดความแข็งแกร่งควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าพร้อมขาย

บรรยากาศการประชุม

บรรยากาศการประชุม

การประชุมครั้งนี้แบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแผนกลยุทธ์ของ ททท. การทำงานด้วย Digital Marketing กระบวนการระดมความเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการในการสนับสนุนและกระจายรายได้สู่เมืองรอง การบูรณาการกระบวนการทำงานของ ททท. ในการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นจนถึงยกระดับเป็นสินค้าการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

ภาพจากอีจัน

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ทั้งนี้ ททท. จะดำเนินแผนการตลาดให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนในด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องผสานความร่วมมือด้านการตลาดอย่างเป็นองค์รวมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยมุ่งสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

ภาพจากอีจัน

"ในปีนี้ ททท. ยังได้ต่อยอดแนวทางการดูแลใส่ใจการใช้ทรัพยากร ผนวกกับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว โดยไม่สร้างขยะแทนการลดขยะ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความยั่งยืนเฉกเช่นการส่งเสริมการสร้างรายได้ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยวสู่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้รับทราบทั่วกัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561" นายวีระศักดิ์ กล่าว

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

รักษาธรรมชาติ

รักษาธรรมชาติ

รักษาธรรมชาติ

รักษาธรรมชาติ


#อีจันบันเทิง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ททท.เปิดตัวแคมเปญ “amazing ไทยเท่”
ททท.เปิดตัวแคมเปญ “amazing ไทยเท่”
ททท. จัดประชุม TATAP2019  ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 62
ททท. จัดประชุม TATAP2019 ระดมความคิดวางทิศทางตลาดท่องเที่ยวปี 62
“บุ๋ม ปนัดดา” ช่วยปฐมพยาบาลเด็กหมดสติ ไม่สนชุดหลายหมื่นจะเลอะ!
“บุ๋ม ปนัดดา” ช่วยปฐมพยาบาลเด็กหมดสติ ไม่สนชุดหลายหมื่นจะเลอะ!
“ลูกเกด” เชื่อเรื่องดวง หลัง “ฟ้าใส” พลาดตำแหน่ง Miss Universe 2019
“ลูกเกด” เชื่อเรื่องดวง หลัง “ฟ้าใส” พลาดตำแหน่ง Miss Universe 2019
เปิดเส้นทางการเป็นนางงาม “ฟ้าใส ” ตัวแทนสาวไทยไปเฉิดฉายบนเวทีโลก MISS UNIVERSE 2019
เปิดเส้นทางการเป็นนางงาม “ฟ้าใส ” ตัวแทนสาวไทยไปเฉิดฉายบนเวทีโลก MISS UNIVERSE 2019