อีจันบันเทิง 23 กรกฎาคม 2561 | 11:32 น.

ลูกสาว อุ๊ หฤทัย "น้องภูรดา" เป็น RSV

เขียนโดย อีจันบันเทิง
ลูกสาว อุ๊ หฤทัย "น้องภูรดา" เป็น RSV

เชื้อไวรัส RSV เชื้อนี้มากับอาหารและอากาศ

RSV คืออะไร

RSV ย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อไวรัส ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ พบได้บ่อย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เพราะเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำให้มีเสมหะในปอดเป็นจำนวนมาก จนเกิดการอักเสบบวมของเยื่อบุหลอดลม และทางเดินหายใจ ส่งผลให้เด็กมีอาการหอบเหนื่อยและหายใจได้ลำบาก

ลูกสาว อุ๊ หฤทัย "น้องภูรดา"

ลูกสาว อุ๊ หฤทัย "น้องภูรดา"

กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำ และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป รวมถึง ทารกที่คลอดก่อนกำหนด ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจติดเชื้อรุนแรงกว่าปกติสามารถติดต่อผ่านสารคัดหลั่งต่างๆ ในร่างกาย เช่น น้ำมูก น้ำลาย ละอองจากการไอ จาม

โดยเฉพาะการติดต่อจากการสัมผัส ซึ่งหากเด็กได้รับเชื้อ ระยะฟักตัวของโรคจะอยู่ที่ประมาณ 5 วัน โดยในช่วง 2-4 วันแรก มักมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา เช่น ไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล เมื่อการดำเนินโรคมีมากขึ้น ส่งผลให้ทางเดินหายใจส่วนล่างมีการอักเสบตามมา ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ และโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ ในบางรายเกิดอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง ไอแรง หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงครืดคราด มีเสมหะในลำคอมากๆ

ลูกสาว อุ๊ หฤทัย "น้องภูรดา"

ลูกสาว อุ๊ หฤทัย "น้องภูรดา"

อาการของโรคติดเชื้อไวรัส RSV บางอย่างอาจคล้ายกับอาการไข้หวัดธรรมดา เช่น ไข้ (ส่วนใหญ่ไข้ไม่สูงนัก) ไอ จาม แต่ก็มีอาการที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตและสงสัยว่าลูกอาจได้รับเชื้อไวรัส RSV เช่น หอบเหนื่อย หายใจเร็ว หายใจแรง หายใจครืดคราด ตัวเขียว มีเสียงหวีดในปอด (จากการที่เยื่อบุทางเดินหายใจบวมอักเสบและหลอดลมหดตัว) มีเสมหะมาก ไอโขลกๆ

ในเด็กเล็กที่อ่อนแอมาก เช่น เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด เด็กที่มีโรคหัวใจ โรคปอด และหอบหืดอยู่แล้ว อาจมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว โดยอาจมีอาการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ หรือหายใจล้มเหลว จนต้องนำเข้าหอพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)และอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจด้วย
กลุ่มคนที่เสี้ยงมีโอกาสติดเชื้อนี้ได้มาก ได้แก่เด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดและหัวใจ ผู้ที่อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนแออัด หรือผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป

ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้โดยเฉพาะ โดยทั่วไปการรักษาจะเป็นไปตามอาการที่ป่วย เช่น ให้ยาแก้ไอละลายเสมหะ ยาขยายหลอดลม ยาลดไข้ หรือพ่นยา ซึ่งก็ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้ ในผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อย หายใจไม่ค่อยดี และเริ่มมีออกซิเจนในเลือดต่ำลง

"น้องภูรดา" เป็น RSV

"น้องภูรดา" เป็น RSV

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการที่ต้องพึงระวัง คือ หากมีอาการไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส ไอจนอาเจียน หายใจเร็วหอบจนชายโครงหรืออกบุ๋ม หายใจออกลำบากหรือหายใจมีเสียงวี้ด (wheezing) รับประทานอาหารหรือนมได้น้อย ซึมลง ปากซีดเขียว เพราะผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้สูง

การรักษาจะเป็นในรูปแบบประคับประคอง เช่น ให้สารน้ำทางหลอดเลือด ให้ยาพ่นขยายหลอดลม เคาะปอด ดูดเสมหะ รวมถึงให้ออกซิเจน ส่วนในรายที่มีอาการหนักมาก อาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยให้การดูแลในหอพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติจนกว่าอาการจะดีขึ้น
ภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อไวรัส RSV

ในผู้ป่วยที่เป็นทารกคลอดก่อนกำหนด เด็กเล็ก ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดและหัวใจซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า ส่งผลคือ

โรคปอดบวมหรือโรคหลอดลมฝอยอักเสบ ไวรัสจะเคลื่อนตัวจากระบบทางเดินหายใจช่วงบน ได้แก่ จมูก คอ ปาก ลงไปที่ระบบทางเดินหายใจช่วงล่าง จนทำให้เกิดการอักเสบที่ปอดหรือทางเดินหายใจ พบอาการที่รุนแรงได้ในทารก เด็ก ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือหัวใจเรื้อรัง

น้องเจ้ากลอนลูกสาวคุณหมอวิชาญ ปาวัน ลูกคุณหมอยังติดเชื้อไวรัส RSV เชื้อนี้มากับอาหารและอากาศค่ะ

น้องเจ้ากลอนลูกสาวคุณหมอวิชาญ ปาวัน ลูกคุณหมอยังติดเชื้อไวรัส RSV เชื้อนี้มากับอาหารและอากาศค่ะ

การติดเชื้อในหูชั้นกลาง เกิดจากเชื้อเข้าไปในพื้นที่บริเวณหลังแก้วหู ทำให้เกิดหูน้ำหนวก พบมากในผู้ป่วยที่เป็นทารกและเด็ก
โรคหอบหืด เชื้ออาจส่งผลระยะยาวทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืดได้ในอนาคต

เกิดการติดเชื้อซ้ำ เมื่อมีการติดเชื้อแล้วครั้งหนึ่ง จะกลับมาติดเชื้ออีกครั้งได้เสมอ แต่อาการอาจไม่รุนแรงเท่าการติดเชื้อในครั้งแรก มักพบในรูปแบบของอาการหวัด แต่อาจพบอาการรุนแรงได้ในผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดและหัวใจ

โรคติดเชื้อไวรัส RSV ใช้เวลาในการฟื้นไข้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดอาการได้ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดา รวมถึงอาการรุนแรงเป็นปอดบวมซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต

ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยตรง แต่ใช้วิธีการรักษาตามอาการ เช่น การให้ยาลดไข้ แก้ไอละลายเสมหะ ในเด็กบางรายที่มีเสมหะเหนียวมาก ต้องทำการพ่นยาขยายหลอดลมผ่านทางออกซิเจนละอองฝอย เคาะปอดและดูดเสมหะออก จะช่วยลดความรุนแรงของอาการไอและอาการหายใจหอบเหนื่อยได้

น้องเจ้ากลอนลูกสาวคุณหมอวิชาญ ปาวัน ลูกคุณหมอยังติดเชื้อไวรัส RSV เชื้อนี้มากับอาหารและอากาศค่ะ

น้องเจ้ากลอนลูกสาวคุณหมอวิชาญ ปาวัน ลูกคุณหมอยังติดเชื้อไวรัส RSV เชื้อนี้มากับอาหารและอากาศค่ะ

ผู้ใหญ่มักไม่ติดเชื้อโรคนี้เพราะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอ แต่ผู้ใหญ่มีโอกาสสัมผัสเชื้อนี้ได้ และหากไม่ล้างมือให้สะอาดก็อาจทำให้เด็กเล็กติดเชื้อจากผู้ใหญ่ได้

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองที่ลูกมีอาการป่วย ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติ ไม่ไปอยู่ในสถานที่แออัด ควรดูแลทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวและแยกไว้ต่างหากเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเข้าเรียนในเนอร์สเซอร์รี่ หรือโรงเรียนอนุบาลแล้ว หากมีอาการป่วยควรให้หยุดเรียนจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ หรืออย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ดี ในเด็กบางรายถึงแม้จะหายแล้วก็ยังอาจมีอาการไอต่อเนื่องไปเป็นเดือนได้

ไวรัส RSV ป้องกันได้ง่ายมาก เช่น
1.ล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าใกล้ หรืออุ้มเด็กเล็ก
2.หากลูกมีอาการไข้ที่เกิดจากไวรัสRSV ควรพักรักษาตัวให้หายป่วยก่อน ไม่ควรให้ลูกไปโรงเรียนหากยังไม่หายดี เพราะอาจจะไปแพร่เชื้อให้กับเด็กคนอื่นได้
3.หมั่นทำความสะอาดของใช้ภายในบ้าน ของเล่นเด็ก
4.หลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกไปสัมผัสกับคนแปลกหน้า เช่น ไม่ให้คนแปลกหน้าสัมผัส กอด หอมแก้ม เพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้
5.ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกัน ควรแยกการใช้แก้วน้ำของตัวเอง

ด้วยความห่วงใยจากอีจันบันเทิง
ขอบคุณ ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ และนพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็ก ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอบคุณ น้องเจ้ากลอน ลูกสาวนายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

#อีจันบันเทิง  #ไวรัสRSV


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค.คนรักวุ้น ม.เหมียววุ่นวาย
ค.คนรักวุ้น ม.เหมียววุ่นวาย
อยู่กับภาพยนตร์..จนก็ยอม
อยู่กับภาพยนตร์..จนก็ยอม
เดวิด อัศวนนท์ "อยู่วงการนี้ต้องเป็นคนหนังหนา"
เดวิด อัศวนนท์ "อยู่วงการนี้ต้องเป็นคนหนังหนา"
แอ ภัทราริน  ..ความรัก การงาน ความซื่อสัตย์ ..
แอ ภัทราริน ..ความรัก การงาน ความซื่อสัตย์ ..
"ข้าคือชีวิต...I'm Alive"
"ข้าคือชีวิต...I'm Alive"