ข่าว 15 กันยายน 2562 | 13:52 น.

กรมชลฯ ลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา หลังน้ำเหนือลดลง

เขียนโดย อีจัน
กรมชลฯ ลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา หลังน้ำเหนือลดลง

กรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่าง และน้ำเหนือลดลง

จากปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ อ.เมืองนครสวรรค์ มีแนวโน้มลดลง กรมชลประทาน จึงทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงอย่างต่อเนื่องลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่าง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องปัจจุบัน (15 ก.ย. 62) สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 11,758 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำใช้การได้5,062 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28 สามารถรองรับปริมาณน้ำได้รวมกันอีกกว่า 13,000 ล้าน ลบ.ม.

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในวันนี้(15 ก.ย. 62)ปริมาณน้ำทางตอนบนที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ มีน้ำไหลผ่าน 1,198 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 5 เมตร มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่น้อยลง ปริมาณน้ำไหลต่อมายังเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งได้มีการปรับลด การระบายน้ำในช่วงเช้าที่ผ่านมาเหลือ 750 ลบ.ม./วินาที จากเดิม 800 ลบ.ม./วินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลง ซึ่งการปรับลดการระบายน้ำนั้นจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อย บริเวณบ้านบางหลวงโดดและบ้านบางบาลอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลดลงประมาณ 10 เซนติเมตร ในช่วงเวลาเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ (16 ก.ย. 62 เวลาประมาณ 12.00 น.) ตามลำดับ ปัจจุบันระดับน้ำบริเวณดังกล่าวยังคงต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 2 เมตร

ภาพจากอีจัน

กรมชลประทาน เฝ้าระวัง ติดตาม และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพฝน พร้อมรักษาเสถียรภาพของอ่างเก็บน้ำ และลำน้ำอย่างเคร่งครัด ตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด อีกทั้ง ยังต้องเก็บกักปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้า เพื่อความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตด้วย จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรับข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานเร่งระบายน้ำ บรรเทาพิษโพดุล
ชลประทานเร่งระบายน้ำ บรรเทาพิษโพดุล
อยุธยาฯ พร้อมช่วย! ปล่อยน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาได้เรื่อยๆ
อยุธยาฯ พร้อมช่วย! ปล่อยน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาได้เรื่อยๆ
กรมชลฯ ลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา หลังน้ำเหนือลดลง
กรมชลฯ ลดระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา หลังน้ำเหนือลดลง
พิษ ‘Cyberbullying’  ต้นเหตุ ‘ซอลลี่’ ฆ่าตัวตาย
พิษ ‘Cyberbullying’ ต้นเหตุ ‘ซอลลี่’ ฆ่าตัวตาย
อุตุฯ เตือน 17-19 ต.ค. ภาคใต้ ฝนตกหนัก !
อุตุฯ เตือน 17-19 ต.ค. ภาคใต้ ฝนตกหนัก !