ศาลแขวงพระนครเหนือ ย้ายที่ทำการชั่วคราว

ศาลแขวงพระนครเหนือ ย้ายที่ทำการชั่วคราว ไปศูนย์ราชการอาคาร A แจ้งวัฒนะ เริ่ม 16 มี.ค.นี้ สร้างอาคารใหม่รัชดาฯ 2 ปีเสร็จย้ายกลับ
ศาลแขวงพระนครเหนือ ย้ายที่ทำการชั่วคราว

วันนี้ ( 21 ก.พ. 63) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เดินทางไปตรวจความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับใช้เป็นที่ทำการชั่วคราวของ "ศาลแขวงพระนครเหนือ" ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ

ภาพจากอีจัน
โดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เผยว่า เหตุที่ต้องย้ายสถานที่ทำการของศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นการชั่วคราว จากที่ตั้งเดิม ถนนรัชดาภิเษก ไปยังศูนย์ราชการฯ อาคาร A สืบเนื่องจากจะมีการปรับปรุงก่อสร้างอาคารศาลแขวงพระนครเหนือใหม่ จากเดิมที่ตั้งบน ถนนรัชดาภิเษก มีการทำสัญญาดำเนินโครงการก่อสร้างแล้ว ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 2 ปี นับจากเดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ภาพจากอีจัน
ส่วนสถานที่ทำการชั่วคราวของศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ศูนย์ราชการฯ อาคาร A นั้น พร้อมจะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมนี้ ซึ่งขณะนี้การจัดเตรียมความพร้อมของอาคารที่ทำการชั่วคราวมีความคืบหน้าไป 90% แล้ว
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ การย้ายสถานที่ทำการชั่วคราวของศาลแขวงพระนครเหนือ ไปยังศูนย์ราชการฯ อาคาร A นั้น ก็จะให้บริการด้านคดีกับคู่ความในสถานที่ทำการชั่วคราว เพียงเวลาประมาณ 2 ปีเท่านั้น ซึ่งประมาณปี 2565 อาคารใหม่จะสร้างเสร็จ ศาลแขวงพระนครเหนือ ก็จะย้ายกลับมายังที่ตั้งเดิม ถนนรัชดาภิเษก ดังนั้นขอแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการศาลแขวงพระนครเหนือที่ทำการชั่วคราว ถนนแจ้งวัฒนะ ที่จะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่ 16 มีนาคม เป็นต้นไป โดยสถานที่ตั้งจะอยู่พื้นที่โซนเดียวกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง , ศาลล้มละลายกลาง และศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษ
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co