AD

ใครรอขาย…เตรียมตัว! ทองขึ้น 500 บาท ทองคำรูปพรรณ บาทละ 24,900 บาท

ราคาทองวันนี้พุ่งขึ้นอีก 100 บาท ลุ้นแตะ 25,000 บาท
ใครรอขาย…เตรียมตัว! ทองขึ้น 500 บาท ทองคำรูปพรรณ บาทละ 24,900 บาท
AD

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 21/02/2563 เวลา13:34 (ครั้งที่ 4) ปรับขึ้นอีก 50 บาท

ปรับขึ้นมาแล้ว 3 ครั้ง ทยานขึ้นไป ถึง 500 บาท

ภาพจากอีจัน
ทองคำแท่ง รับซื้อ บาทละ 24,300 ขายออกบาทละ 24,400 บาท
ทองคำรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,861.84 ขายออกบาทละ 24,900 บาท
ภาพจากอีจัน
เอาละ คราวนี้มีลุ้น ว่าราคาทองจะทะยานถึง 25,000 บาท หรือไม่
แต่ตอนนี้ ใครรอขาย ก็เตรียมตัวนะคะ
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co