หมอยง หวั่น โควิด-19 ในไทย แพร่แบบ “super spread”

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา ห่วงคนไทย หวั่น โควิด-19 แพร่ระบาดแบบ “super spread” 1 คนแพร่ได้ถึง 5-6 ร้อยคน แนะคนไทยป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นจริง

วันนี้ (21 ก.พ.63) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ “Yong Poovorawan” ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ได้ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลการแพร่กระจาย ของโรคโควิด-19 เป็นการแพร่กระจายแบบ “super spread" ซึ่งยกตัวอย่างของผู้ป่วยชาวฮ่องกงเพียงรายเดียว สามารถแพร่กระจายโรค ได้ 500-600 คน ภายในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ โดยก่อนหน้านี้เคยมีกรณีเดียวกันมาแล้วในสมัยของโรค SARS ที่แพร่ระบาดในสิงคโปร์

ภาพจากอีจัน
โดยโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความดังนี้ โควิด 19 กับการแพร่กระจายแบบสุดๆ หรือ ที่เรียกว่า "super spread" ในอดีต สมัยโรค SARS ระบาด ได้มีการแพร่ระบาดแบบ Super spread เกิดขึ้นในสิงคโปร์ ผู้ป่วยเพียงคนเดียวสามารถแพร่กระจาย ไปอย่างรวดเร็ว เป็นจำนวนมาก

ต่อมาสมัย MERS ประเทศเกาหลี ก็เช่นเดียวกัน มีผู้ป่วยเพียงคนเดียว สร้างความปั่นป่วน เกิดการระบาดเป็นจำนวนมากและ กระจายต่อเป็นร้อย ในโรงพยาบาลของเกาหลี กว่าจะควบคุมได้ก็เป็นเดือน และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

การเกิด Super Spread มีหลายองค์ประกอบ ปริมาณไวรัสในผู้ป่วยคงมีเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการไม่มาก ผู้ป่วยนั้นอยู่ในผู้คนหมู่มาก

สมัยเกาหลี ผู้ป่วยรายนี้นอนอยู่ในห้องฉุกเฉิน ที่มีผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมาก พร้อมที่จะรับเชื้อและเกิดโรคแพร่โรคไปได้อย่างรวดเร็ว กว่าจะรู้ก็อยู่ในขั้นที่แพร่โรคในเจนเนอเรชั่นที่ 2 หรือ 3 ไปแล้วที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก

โรค โควิด 19 ที่เห็นมีการระบาดแบบ super spread ก็คงสามารถยกตัวอย่างได้ ในเรือสำราญ Diamond Princess จากผู้ป่วยฮ่องกงเพียงรายเดียว สามารถแพร่กระจายโรคได้ 500-600 คน ในเวลาเพียง 2 สัปดาห์ ทั้งที่มีมาตรการอย่างเต็มที่ และรู้ก่อน ป้องกันเต็มที่ สิ่งที่เราจะต้องตระหนักอย่างยิ่งในการป้องกัน ไม่ให้เกิด super spread ของ โควิด 19 ในบ้านเรา

โดยเฉพาะในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่มีคนแออัดมากๆ โอกาสที่จะสัมผัสโรค และการแพร่กระจายโรค จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในบริเวณที่มีคนอยู่มากๆ การจัดประชุมใหญ่ๆ โรงแรมที่มีคนพักอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งคอนโดที่อยู่อาศัย จะต้องหามาตรการป้องกันการแพร่กระจายแบบสุดๆ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

การแยกโรค หรือผู้ที่รู้ว่าตัวเองไม่สบาย ก็เป็นมาตรการสำคัญในการลดการแพร่กระจายแบบสุดๆ ดังกล่าว

ภาพจากอีจัน