AD

มีอาการเสี่ยง ใช้สิทธิ์บัตรทอง ตรวจหา - รักษา โควิด-19 ฟรี

สปสช.เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางไปยังพื้นที่ระบาดโควิด-19 สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองตรวจหาไวรัสฟรี
มีอาการเสี่ยง ใช้สิทธิ์บัตรทอง ตรวจหา - รักษา โควิด-19 ฟรี
AD

วันนี้ (25 ก.พ. 2563) เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โพสต์แจ้งข่าวสาร หลังเปิดให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง และมีอาการเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ใช้สิทธิบัตรทองขอตรวจหา COVID-19 หรือรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขณะนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เเละภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการระบาด หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่คนแออัด ได้แก่

สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน), สิงคโปร์, ญี่ปุ่น (เมือง Tokyo, Kanagawa, Wakayama, Aichi, Hokkaido, Kyoto, Okinawa, Chiba, Osaka), เกาหลีใต้ (เมือง Daegu, North Gyeongsang, Gyeonggi, South Gyeongsang, Busan, Seoul)

หลังจากที่ประชาชนเดินทางกลับมาแล้วมีอาการเข้าข่าย ให้ประชาชนผู้ที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ที่มีอาการเสี่ยง สามารถไปพบแพทย์ หรือรับบริการจากหน่วยบริการประจำของตน เพื่อขอรับบริการตรวจอาการเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้สถานพยาบาลตามสิทธิ์ส่งตัวรักษาตามอาการต่อไป

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co