ผู้ป่วยปิดข้อมูล ทำหมอ-พยาบาล เสี่ยงติดโควิด-19

รพ.บีแคร์ แถลง พบผู้ป่วยมารักษา เเต่ปกปิดข้อมูล สุดท้ายมีเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ แพทย์-พยาบาล เสี่ยงติดเชื้อไปด้วย 30 คน
ผู้ป่วยปิดข้อมูล ทำหมอ-พยาบาล เสี่ยงติดโควิด-19

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ออกมาชี้แจง กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID -19 มารักษาที่โรงพยาบาล แต่ปกปิดข้อมูล ทำให้หมอและพยาบาลกว่า 30 คนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสไปด้วย

“เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 63 ผู้ป่วยชายไทย มาด้วยอาการไข้ ไอ และปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ เบื้องต้นได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบและให้รักษาตัวในโรงพยาบาล

เช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 63 แพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด ได้เข้าตรวจอาการผู้ป่วยและสอบถามประวัติการเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้ง แต่ผู้ป่วยปฏิเสธ

ช่วงสายผู้ป่วยได้เปิดเผยประวัติ ว่าได้เดินทางไปต่างประเทศ และเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง

เมื่อผู้ป่วยแจ้งประวัติโรงพยาบาลได้ติดต่อสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งได้ระบุว่าผู้ป่วยรายนี้เข้ากลุ่มเสี่ยงและย้ายผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวในห้องความดันลบและส่งตรวจ PCR for covid-19 ทันที

ปัจจุบันผู้ป่วยได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลของรัฐเป็นที่เรียบร้อย

ภาพจากอีจัน

จากการที่ผู้ป่วยปกปิดและปฏิเสธประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลให้บุคลากรทางแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เสี่ยงต่อการติดเชื้อจำนวน 30 คน ซึ่งทางโรงพยาบาลร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองโดยดำเนินการดังนี้

1.บุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยทุกคนได้รับการตรวจและตรวจเลือดเพื่อหาไวรัสเบื้องต้นผลตรวจของบุคลากรทุกคนที่สัมผัสกับผู้ป่วยเป็นลบ คือไม่พบเชื้อไวรัส แต่ยังต้องตรวจซ้ำในช่วงเวลา7-14 วัน

2.ให้บุคลากรดังกล่าวหยุดงาน สังเกตอาการที่บ้านและปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

3.ทำการ deep clean ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและงดรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย

ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านแจ้งประวัติที่เป็นความจริง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองการวินิจฉัยการแยกโรคตามมาตรฐาน

หากท่านมีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรคหรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มดังกล่าว ร่วมกับมีอาการไข้ ไอ จาม อ่อนเพลีย ให้แจ้งที่จุดคัดกรองของโรงพยาบาล ซึ่งได้จัดให้มีทุกประตูเข้าออกของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจะนำท่านไปยังห้องตรวจแยกโรคแรงดันลบทันที และติดต่อประสานกับสถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขตเมืองเพื่อพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงหรือไม่

หากเข้าเกณฑ์ท่านจะได้รับการตรวจและพักรักษาตัวในห้องความดันลบของโรงพยาบาลเพื่อรอผลตรวจ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง

หากผลตรวจพบเชื้อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการรับตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลภาครัฐต่อไป

ทั้งนี้โรงพยาบาลขอยืนยันว่าได้มีการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคที่เป็นมาตรฐานและขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าตื่นตระหนก โดยเชื่อข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสถานการณ์ที่แน่นอนจากโรงพยาบาล หากมีความเคลื่อนไหวหรือมีสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องเฝ้าระวังโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ และการปกปิดข้อมูลเป็นผลเสียมีผลกระทบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมต่อผู้อื่นและต่อครอบครัวของท่านเอง”

ภาพจากอีจัน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co