AD

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองสั่งปิด 14 วัน เร่งฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด-19

เจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง เร่งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พร้อมปิดเรียน 14 วัน หวั่นเด็กได้รับผลกระทบ
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองสั่งปิด 14 วัน เร่งฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด-19
AD

กรณีที่มีคนไทยติดเชื้อโรคโควิด-19 หลังจากไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น และได้มีการปกปิดข้อมูลว่าได้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงในขณะที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ทำให้ประชาชน และหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียง เขตดอนเมือง ต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ภาพจากอีจัน
ล่าสุดวันนี้ (26 ก.พ.63) สำนักงานเขตดอนเมือง ร่วมกับสำนักงานอนามัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันโรคโควิด-19 ภายในโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทำความสะอาดโรงเรียนอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้สั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.63 ถึง 9 มี.ค.63 และได้มีการดำเนินการคัดกรองโรคและเก็บตัวอย่างนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 36 ราย ครู 16 ราย พนักงาน 3 ราย โดยให้ติดตามอาการ 14 วัน งดออกนอกบ้าน ทำความสะอาดบ้านพักอาศัย พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติในการป้องกันโรคให้กับผู้ปกครองโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองแล้ว
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co