AD

(WHO) แนะ งดกินปลาดิบ อาหารไม่สุก เลี่ยงโควิด-19

องค์การอนามัยโลก (WHO) เผย COVID-19 ไม่ทนความร้อน งดกินปลาดิบ อาหารไม่สุก เลี่ยงโควิด-19
(WHO) แนะ งดกินปลาดิบ อาหารไม่สุก เลี่ยงโควิด-19
AD

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วง หลายประเทศได้รับผลกระทบทำให้ จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อจำนวน 171 คน เสียชีวิต 3 ราย

ล่าสุด 27 ก.พ. 2563 เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์ชี้แจงหลังองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาแนะนำว่า เชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ทนความร้อน และถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

ภาพจากอีจัน

องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำให้
(1) หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ที่ดิบหรือปรุงไม่สุก และ (2) จัดการกับเนื้อสัตว์ดิบ นมดิบ หรืออวัยวะของสัตว์ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่รับประทานสด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

จันจึงอยากแนะนำว่า ช่วงนี้งดการกินปลาดิบ เนื้อสดกัน หรืออาหารที่ไม่ปรุงสุกไปก่อนนะคะ จันเป็นห่วง

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co