AD

แซลมอนจากนอร์เวย์ กินได้ปลอดโควิด-19 ผ่านกรรมวิธีการเลี้ยงพิเศษ

สภาอุตสาหกรรมนอร์เวย์ ชี้ แซลมอนจากนอร์เวย์ กินได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะถูกรับรองว่าเป็นอาหารปลอดภัย
แซลมอนจากนอร์เวย์ กินได้ปลอดโควิด-19 ผ่านกรรมวิธีการเลี้ยงพิเศษ
AD

หลังจากวานนี้ (27 ก.พ.63) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์ชี้แจงว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ เชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ทนความร้อน และถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารจากสัตว์ที่ดิบหรือปรุงไม่สุกนั้น

ภาพจากอีจัน
ล่าสุด สภาอุตสาหกรรมนอร์เวย์ ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจากกรณีการประกาศจากองค์กรอนามัยโลก (WHO) ด้านความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ว่า

“โดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการหยิบจับหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ หรือปรุงไม่สุก อย่างไรก็ตาม ประกาศขององค์กรอนามัยโลกไม่ได้มีการกล่าวถึงอาหารทะเล และไม่ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ผู้บริโภคยังคงสามารถรับประทานซูชิแซลมอนจากนอร์เวย์ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา

แซลมอนจากนอร์เวย์ได้รับการรองรับว่า เป็นอาหารที่มีความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ สามารถรับประทานแบบดิบ เช่น ซูชิ และซาชิมิ ได้โดยปราศจากการแช่แข็ง เหตุผลสำคัญที่ทำให้สามารถรับประทานแซลมอนจากนอร์เวย์แบบดิบได้นั้น มาจากการที่แซลมอนจากนอร์เวย์มีการเลี้ยงดูที่ความพิเศษด้วยอาหารแห้งที่ผ่านกรรมวิธีอบร้อน ดังนั้น ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าแซลมอนจากนอร์เวย์นั้นปราศจากพยาธิ

การเพาะเลี้ยงแซลมอนจากนอร์เวย์มีการปฏิบัติการตามกฎข้อบังคับที่เข้มงวดของสหภาพยุโรป เพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ในทุกๆ ปี ประเทศนอร์เวย์ได้มีการติดตามประเด็นด้านสารพิษตกค้างในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอันเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมและการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยแต่งตั้งให้สถาบันวิจัยทางทะเลดำเนินการวิจัยในนามของหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของนอร์เวย์ โดยประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลโครงการ รวมถึงผลการติดตามจากโครงการได้ และจากการติดตามผลของโครงการ แซลมอนจากนอร์เวย์ไม่ได้รับคำแนะนำพิเศษเพิ่มเติม

กล่าวได้ว่าแซลมอนจากนอร์เวย์มีนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพสูง และยังได้รับการยืนยันว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำให้บริโภคแซลมอนในทุกอาทิตย์ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co