AD

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างไทย -ลาว ติดตั้งเครื่องแสกน พร้อมซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ติดตั้งเครื่องสแกน ตรวจคัดกรองโควิด-19 และซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างไทย -ลาว ติดตั้งเครื่องแสกน พร้อมซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19
AD

(28 ก.พ. 63) ที่บริเวณขาเข้า ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมุกดาหาร ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสะหวันนะเขต ได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ ตลอดจนเข้ามาทำธุรกิจในจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

ภาพจากอีจัน
โดยจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต เป็นจังหวัดชายแดนที่มีผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ และมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งสองฝ่ายเห็นความสำคัญ ที่จะต้องมีระบบเฝ้าระวัง คัดกรองอย่างเข้มงวด รวมทั้งระบบการส่งต่อ และได้มีการซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้จำลองสถานการณ์ มีผู้ป่วยชาย อายุ 25 ปี มารับการรักษา (มาด้วยรถยนต์ส่วนตัว) ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก และมีอาการเหนื่อยหอบ แรกรับผู้ป่วยมีไข้ 38.5 และมีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงที่มีการระบาดของโรค ผล X-Ray พบปอดผิดปกติ รับผู้ป่วย Admit ที่ห้องแยกโรค มีการตรวจวินิจฉัย เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ เตรียมการส่งต่อผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยต้องการกลับมารักษาที่บ้านในจังหวัดมุกดาหาร
ภาพจากอีจัน
ด้านเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ได้รับแจ้งจากศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต ว่าจะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหาร และแพทย์เวร โรงพยาบาลมุกดาหาร รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแขวงฯ จากนั้นได้รับคนไข้และได้ทำตามขั้นตอนในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ประเทศ และความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ามาโดยเด็ดขาด จะมีการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ประชาชนอย่าตื่นตระหนก ต้องได้รับข่าวสารจากระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co