โบสถ์วัดคาทอลิก จันทบุรี ประกาศปิดป้องกันไวรัสโควิด-19

ประกาศงดให้เข้าเยี่ยมชมภายในโบสถ์วัดคาทอลิก จ.จันทบุรี ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หลังสถานการณ์คลี่คลาย เปิดให้เข้าชมเหมือนเดิม
โบสถ์วัดคาทอลิก จันทบุรี ประกาศปิดป้องกันไวรัสโควิด-19

วิกฤติการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตในไทยแล้ว 1 ราย ห้างร้านหรือสถานที่หลายแห่งได้ประกาศปิดชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ล่าสุด (2 มี.ค. 63) ทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และมีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน อาสนวิหารฯ ที่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาจากหลายสถานที่หลายประเทศเข้าชมจำนวนมาก ต้องปิดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดอัตราความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพจากอีจัน
เช่นเดียวกับ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี นำป้ายประกาศมาปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมภายในอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ทางอาสนวิหาร จึงขอปิดการเข้าเยี่ยมชมภายในชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายหรือปลอดภัยแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2020 เป็นตันไป และจะเปิดให้เข้าชมเมื่อใดนั้นทางอาสนวิหารจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ภาพจากอีจัน
การปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรก ทำให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ทราบทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ต้องผิดหวังที่ไม่ได้เข้าไปชมความงามด้านในของโบสถ์ ได้แต่เพียงยืนดูด้านนอกและถ่ายรูปเท่านั้น

ด้านนักท่องเที่ยว ที่เดินทางจากกรุงเทพฯมาพักผ่อนวันหยุด กล่าวว่า ตนรู้สึกเสียดายเพราะตั้งใจจะมาชมความสวยงามของโบสถ์ที่มีความสวยงามและเก่าแก่ อยากมาชมด้านในแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ ทำได้เพียงเดินชมรอบโบสถ์เท่านั้น มาแล้วก็อยากเที่ยวชมให้ครบ แต่ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ในตอนนี้และก็เห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่ได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดโดยปิดชั่วคราวไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคคลี่คลายไปด้วยดีก็จะกลับมาเที่ยวใหม่ เพราะว่าโบสถ์แห่งนี้ยังตั้งอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหน มาตอนไหนก็ได้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co