หน่วยพญาเสือชนะคดี ยึด 2 ช้างป่าจากสวนสัตว์หัวหินปี 59

กรมอุทยานฯ ส่งมอบช้างของกลางปี 59 ให้สถาบันคชบาลแห่งชาติ หลังศาลตัดสินให้จำเลยรับโทษ ส่วนช้างของกลางตกเป็นของแผ่นดิน
หน่วยพญาเสือชนะคดี ยึด 2 ช้างป่าจากสวนสัตว์หัวหินปี 59

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2559 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพญาเสือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพญาเสือ และฝ่ายปกครอง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าตรวจสอบ สวนสัตว์หัวหินซู ซึ่งมี นายประกอบ ชำนาญกิจ แสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการ และเป็นผู้ครอบครอง ช้างพลายบุญและช้างพังสมศรี ทั้งสองตัว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
จากการตามข่าวและการสืบสวนหาพยานหลักฐานของหน่วยพญาเสือ พบว่าช้างทั้งสองตัวนี้ รูปพรรณไม่ตรงกับตั๋ว และตัวจริงก็ไม่สัมพันธ์กับอายุ รวมถึงเลขไมโครชิพ ก็ไม่ตรงกัน ซึ่งที่แตกต่างชัดเจน คือ ช้างพลายบุญ ตัวจริงช้างจากการสังเกตอายุไม่เกิน 2 ปี แต่ตั๋วรูปพรรณ ระบุว่าอายุ 12 ปี ส่วนช้างพังสมศรี ช้างตัวจริงจากการสังเกตอายุไม่เกิน 4 ปี แต่ตั๋วรูปพรรณเกิดมาก่อน อายุในตั๋วคือ 10 ปี ซึ่ง 10 ปีนี้ยังไม่รวมอายุก่อนที่ช้างจะไปแจ้งออกตั๋ว อีก 8 ปี ถ้ารวมกันตามนี้ ช้างพังสมศรีตามตั๋วรูปพรรณจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี เช่นเดียวกันกับ พลายบุญ ถ้านับตามอายุตั๋วรูปพรรณ ต้องมีอายุ 20 ปี
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ขณะนั้น นายประกอบ ได้นำเอกสารตั๋วรูปพรรณช้างทั้งสองมาแสดง และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าหน่วย จึงได้นำพยานหลักฐาน ต่างๆ เข้าตรวจยึด และแจ้งข้อกล่าวหาแก่ นายประกอบ ชำนาญกิจ คือ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
คดีของช้างพลายบุญ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า ได้ตรวจยึดช้างพลายบุญ หมายเลขไมโครชิพ TN*000*102*528 ที่สวนสัตว์หัวหิน เลขที่ 369 หมู่ที่ 10 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากช้างพลายบุญ มีรายละเอียดตัวจริงไม่ตรงกับตั๋วรูปพรรณช้าง (ส.พ.5) เล่มที่ 1861 ลงวันที่ 10 มกราคม 2558 ออกให้ ณ อ.หัวหิน โดยมีนายประกอบ ชำนาญกิจ เป็นผู้ถูกจับ ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 19 และ 47 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ช้างพลายบุญ ตามตั๋วรูปพรรณช้างมีอายุ 12 ปี แต่ตัวช้างอายุไม่ถึง 2 ปี ดังนั้น ช้างพลายบุญเป็นช้างที่ได้มาโดยมิชอบ โดยมีอายุตัวจริงไม่ตรงกับตั๋วรูปพรรณช้าง
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
คดีช้างพังสมศรี
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าได้ตรวจยึดช้างพังสมศรี หมายเลขไมโครชิพ TN*000*023*340 ที่หมู่บ้านช้างหัวหิน เลขที่ 38/47 (ด้านหลังวัดอิติสุขโต) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากช้างพังสมศรีมีความผิดปกติของตั๋วรูปพรรณช้าง (ส.พ.5) เล่มที่ 001581 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ออกให้ ณ อ.หัวหิน ประกอบกับ อ.หัวหิน มีหนังสืออายัดตั๋วรูปพรรณช้างดังกล่าว ตามหนังสือ อ.หัวหิน ที่ ปข 0418/934 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 เรื่องอายัดตั๋วรูปพรรณช้าง (ส.พ.5) โดยมีนายประกอบ ชำนาญกิจ เป็นผู้ต้องหา ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 19 และ 47 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ช้างพังสมศรี ตามตั๋วรูปพรรณช้างมีอายุ 10 ปี แต่ตัวช้างอายุไม่ถึง 4 ปี ดังนั้น ช้างพังสมศรีเป็นช้างที่ได้มาโดยมิชอบ โดยมีอายุตัวจริงไม่ตรงกับตั๋วรูปพรรณช้าง
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

จากการตรวจสอบเอกสารตั๋วรูปพรรณ (ส.พ.5) หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า ได้มีหนังสือสอบถามนายทะเบียนสัตว์พาหนะอำเภอหัวหิน สถานที่ออกตั๋วรูปพรรณของช้างทั้งสองเชือก ปรากฏว่า อำเภอหัวหินตรวจไม่พบเอกสารตั๋วรูปพรรณของทั้งสองเชือก แจ้งว่าเอกสาร ส.พ.5 แบบเดิม สูญหาย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ อำเภอหัวหิน ที่ ปข 0418/6475 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เรื่อง การตรวจยึดช้างพลายบุญและช้างพังสมศรี

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศาลจังหวัดหัวหินพิพากษา คดีอาญาที่ 455/59 ยึดทรัพย์ที่ 223/59 ปจว.ข้อ 6 ลงวันที่ 28 พ.ค.59 เวลา 16.30 น. สภ.หัวหิน ผู้ต้องหาคือ นายประกอบ ชำนาญกิจ โดยพิพากษา จำคุกจำเลย 12 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี ริบช้างของกลาง คดีดำที่ อ.1035/2561 คดีแดงที่ อ.2049/2561 และ คดีอาญาที่ 481/59 ยึดทรัพย์ที่ 223/59 ปจว.ข้อ 6 ลงวันที่ 8 มิ.ย.59 เวลา 23.30 น. สภ.หัวหิน ผู้ต้องหาคือ นายประกอบ ชำนาญกิจ พิพากษา จำคุกจำเลย 12 เดือน ปรับหนึ่งหมื่นบาท โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี ริบช้างของกลาง คดีดำที่ อ.1034/2561 คดีแดงที่ อ.2048/2561 รวม 2 คดี นายประกอบ ชำนาญกิจ โทษจำคุกรอลงอาญารวม 2 ปี ปรับรวม 2 หมื่นบาท
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
หลังจากนั้นเมื่อมีผลคดีเป็นที่สุดแล้ว วันที่ 27 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ส่งมอบช้างของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 2 ตัว ดังกล่าวให้ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับไปไว้ใช้ในราชการ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co