นักวิจัย ม.อ.คิดค้น “จุลินทรีย์โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่” ป้องกันฟันผุ

นักวิจัยคณะทันตแพทย์ ม.อ. คิดค้น “จุลินทรีย์โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่” ป้องกันฟันผุได้สำเร็จ เผยเป็นช่องทางให้คนไทยรักษาสุขภาพช่องปากมากขึ้น
นักวิจัย ม.อ.คิดค้น “จุลินทรีย์โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่” ป้องกันฟันผุ

ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าของผลงานวิจัย จัดแสดงผลงานวิจัย "โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่ (Probiotic) กับทางเลือกใหม่ในการป้องกันฟันผุ" ที่เล็งเห็นปัญหาสุขภาพฟันของคนไทยในปัจจุบัน

ภาพจากอีจัน
เมื่อวานนี้ (1 มี.ค.63) จากการสำรวจปัญหาสุขภาพช่องปากของคนไทยพบว่า ปัญหาฟันผุเป็นปัญหาหลัก ซึ่งพบในเด็กมากที่สุด โดยเริ่มมีฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน สาเหตุหลักของฟันผุในเด็กก็มาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ผู้ปกครองละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยไม่ได้เริ่มแปรงฟันตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น ผลกระทบของโรคฟันผุในเด็กสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากในอนาคต ผู้ปกครองจึงควรให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและการปลูกฝังเด็กในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีฟันแข็งแรงและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก
ภาพจากอีจัน
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยดังกล่าว เผยเกี่ยวกับ "การคัดเลือกโพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก" นอกจากนี้ยังมี ทันตแพทย์สัณห์ ดุจแสงทอง ผู้ประกอบการจาก บจก.เดนทัลสวีท ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย "ผลิตภัณฑ์เม็ดอมโพรไบโอติกเพื่อป้องกันฟันผุ" เป็นสินค้าที่ต่อยอดจากงานวิจัยของ ศ.ดร. รวี เถียรไพศาล ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้เกิดการอนุญาตใช้สิทธิ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยมีโอกาสในการใช้ผลิตภัณฑ์จากโพรไบโอติกมากขึ้น รวมทั้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ หากภาคเอกชนหรืออุตสาหกรรมต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดต่อได้ที่ คุณสิทานนท์ อมตเวทย์ โทร. 074-859516, 090-9707099 อีเมล: sitanon.a@psu.ac.th หรือ คุณณภัค พันธุ์ช่างทอง โทร. 074-859516, 089-4636439 อีเมล: napak.jp@gmail.com
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co