แจ้ง 2 ข้อหาหนัก โรงงานผลิตแมสมือสอง

แจ้ง 2 ข้อหาหนัก โรงงานผลิตแมสมือสอง

ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหาหนัก โรงงานผลิตแมสมือสอง เตือนใครคิดขายหน้ากากอนามัยมือสอง-เกินราคา ระวังคุก!
ภาพจากอีจัน
จากกรณีตำรวจเจ้าหน้าที่ อ.วิหารแดง ลงพื้นที่ตรวจโรงงานรีไซเคิล เจอหน้ากากอนามัย มีทั้งใช้แล้วและทิ้ง กลุ่มวัยรุ่น 6 คน แบ่งงานกันทำ ซัก – รีด – พับ – บรรจุก่อนส่งขายให้กับประชาชน
ภาพจากอีจัน
ต่อมา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ครอบครองสถานที่ในการก่อเหตุจำนวน 2 ราย และผู้นำของไปขาย จำนวน 1 ราย ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271
“ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” และ ตาม พรบ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 มาตรา 4 “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าเว้นแต่จะได้รับอนุญาต” ประกอบกับ มาตรา 12 “ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต” โทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยในส่วนความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 หรือไม่นั้น ทางตำรวจจะประสานการปฏิบัติกับพาณิชย์จังหวัดเพื่อไปตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ภาพจากอีจัน
ด้านพ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ กล่าวว่า ขอฝากเตือนไปยังผู้ใดที่คิดจะกระทำการในลักษณะแบบนี้ ขอให้คำนึงถึงผลกระทบและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ควรมีต่อสังคม ปัจจุบันในห้วงที่มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันไวรัสโควิด 19 นั้น ทำให้ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน หากผู้ประกอบการหรือผู้ใดคิดที่จะฉวยโอกาสกอบโกยเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทางตำรวจจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาด มิให้ผู้ใดฉวยโอกาสและซ้ำเติมพี่น้องประชาชน
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) มีมาตรการในการกำกับดูแลปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จำนวน 3 มาตรการ ดังนี้ 1. มาตรการปราบปราม: ร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดชุดปฏิบัติการเป็น 6 ชุด ออกตรวจสอบทุกพื้นที่และล่อซื้อจับกุมทุกวัน 2. มาตรการสืบสวน: การสืบสวน โดยทำการล่อซื้อผู้จำหน่ายทางอินเทอร์เนตและช่องทางอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มาตรการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์: ได้ทำการตรวจสอบร้านค้า และแจกโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 326 แห่ง ผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบร้านที่มีการขายสินค้าเกินราคาและกักตุนสินค้า
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co