ปคบ. รวบ แก๊งขายหน้ากากอนามัยเกินราคาที่กำหนด

ปคบ. รวบ แก๊งขายหน้ากากอนามัยเกินราคาที่กำหนด กว่า 40 ราย
ปคบ. รวบ แก๊งขายหน้ากากอนามัยเกินราคาที่กำหนด

วันนี้ (3 มี.ค. 63) พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ.(ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นำโดยนายวิชัย โภชนากิจ อธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และนายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน ร่วมกันวาง
มาตรการป้องกันปราบปรามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา


ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยได้แบ่งชุดปฏิบัติการเป็น 6 ชุด ออกตรวจสอบ ล่อซื้อ และจับกุม ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา โดยสามารถจับกุมผู้ต้องได้หา 40 ราย พร้อมของกลางเป็นหน้ากากอนามัย 11,993 ชิ้น ซึ่งทั้ง 40 รายนี้ จะถูกดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูงเกินสมควร จำหน่ายสินค้าไม่แสดงราคา หรือ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ( ไม่ติดป้ายแสดงราคา ) และกักตุนสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ขณะเดียวกันยังมีการล่อซื้อผู้จำหน้ากากอนามัยทางอินเตอร์เน็ต และสามารถจับกุมได้อีก 2 ราย พร้อมของกลาง 4,350 ชิ้น มูลค่า 66,000 บาท โดยจะถูกดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูงเกินสมควร ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด ตามทพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co