อีจัน ลั่นทุ่ง 4 มีนาคม 2563 | 18:32 น.

เตือนพ่อค้าหัวหมอ !

เขียนโดย อีจัน
เตือนพ่อค้าหัวหมอ !

เตือนเกษตรกรอย่าตัดทุเรียนอ่อนขาย มีความผิดทางกฎหมาย รวมถึงพ่อค้าที่รับทุเรียนอ่อนมาขายด้วย เข้าข่ายหลอกลวง มีทั้งโทษปรับและจำคุก

วันนี้ (4 มีนาคม 2563) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาด โดยเฉพาะราคาขายทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 – 150 บาท และยังมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลางจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงแต่ต้องรักษาคุณภาพให้ได้ตามที่ตลาดต้องการ ไม่ตัดทุเรียนอ่อนขายด้วยแรงจูงใจจากราคาที่สูงเพราะเป็นช่วงต้นฤดูกาล นอกจากนี้พ่อค้าที่รับทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายก็มีความผิดเช่นกัน เข้าข่ายหลอกลวง มีโทษปรับและจำ สำหรับผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อนจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดส่งออก เนื่องจากอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศคู่แข่งของไทย ได้แก่ เวียดนามและกัมพูชาผลิตทุเรียนคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งอยู่ใกล้กับประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย ซึ่งถ้าหากไทยยังตัดทุเรียนอ่อนส่งขายจะทำให้ตลาดส่งออกจะลดลงแน่นอน

ภาพจากอีจัน

นอกจากนี้การตัดทุเรียนอ่อนช่วงต้นฤดูยังเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเกษตรกรเจ้าของสวนต้องการความสะดวกจึงจำหน่ายในลักษณะเหมาสวน เกษตรกรไม่ได้ควบคุมการเก็บเกี่ยวได้ รวมไปถึงเป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปกดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาก
ภาพจากอีจัน

นายเข้มแข็งกล่าวว่า ได้ตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพจากอีจัน

ผู้บริโภคที่จะซื้อทุเรียน มีข้อสังเกตง่ายๆ คือ หากร่องยังมีสีเขียวและชิดกันอยู่แสดงว่า ยังไม่แก่ แต่ถ้าร่องเริ่มห่างกันและมีสีน้ำตาลแสดงว่า แก่แล้ว หรือใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้ยินเสียงโปร่งไม่แน่นทึบแสดงว่า แก่แล้ว เช่นกัน นายเข้มแข็งกล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองขึ้น 150 บาท สู้ไหวไหม? ถามใจดู
ราคาทองขึ้น 150 บาท สู้ไหวไหม? ถามใจดู
โฆษกสุขภาพจีน ชี้ คุม โควิด-19 ในหูเป่ยได้แล้ว
โฆษกสุขภาพจีน ชี้ คุม โควิด-19 ในหูเป่ยได้แล้ว
ราคาทองทะยานขึ้นอีก 400 บาท ทองคำรูปพรรณ บาทละ 24,800 บาท
ราคาทองทะยานขึ้นอีก 400 บาท ทองคำรูปพรรณ บาทละ 24,800 บาท
เกษตรกรพิจิตร "ปลูกเเตงกวา" สู้ภัยแล้ง รายได้งามวันละ 3 - 4 พันบาท
เกษตรกรพิจิตร "ปลูกเเตงกวา" สู้ภัยแล้ง รายได้งามวันละ 3 - 4 พันบาท
เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ แตะ 833 คน ดับ 7 ราย
เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อ ‘โควิด-19’ แตะ 833 คน ดับ 7 ราย