AD

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาดเจ้าสำราญ ค้านกักผีน้อยในพื้นที่

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาดเจ้าสำราญและ 12 องค์กร จ.เพชรบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอให้ทบทวนกรณีจะนำตัวผีน้อยมากักกันใน จ.เพชรบุรี
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาดเจ้าสำราญ ค้านกักผีน้อยในพื้นที่
AD
ภาพจากอีจัน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (6 มี.ค. 63) ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มผู้แทนจาก 12 องค์กรใน จ.เพชรบุรี ได้เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านต่อ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทบทวนและขอความเห็นใจ กรณีวางแผนจะใช้พื้นที่หาดเจ้าสำราญเป็นพื้นที่กักตัวผีน้อย ที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้

เนื่องจากหาดเจ้าสำราญมีหาดทรายสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จ.เพชรบุรี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดปี และมิได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวปิด ในช่วงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซบเซาขณะนี้ มีเพียงภาคการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงประเทศและชุมชน การนำคนที่มาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายมาพักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ย่อมสร้างความหวั่นวิตกทั้งแก่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ จนอาจไม่กล้าเดินทางมาท่องเที่ยว และจะเป็นการซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจให้เลวร้ายลงไปอีก

ภาพจากอีจัน
เป็นที่ทราบกันดีว่าหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ของไทย โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นที่เหมาะแก่การนำกลุ่มบุคคลข้างต้นไปกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการอยู่หลายแห่งในหลายจังหวัด ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ใคร่ขอให้รัฐบาลได้โปรดทบทวนและยกเลิกแผนการที่จะนำคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศใดก็ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรค มากักตัวในสถานที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของ จ.เพชรบุรี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน โดยขอให้นำไปยังสถานที่ของทางราชการอื่นๆ ที่เป็นสถานที่ปิดและอยู่ห่างไกลชุมชน
ภาพจากอีจัน

ด้าน นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ทางจังหวัดเพชรบุรีขอรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนและกลุ่มต่างๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ในส่วนที่ว่าจะใช้พื้นที่ของตำบลหาดเจ้าสำราญเป็นพื้นที่กักตัวผีน้อย ที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้นั้น ในขณะนี้ทางจังหวัดยังไม่ได้รับการประสานอย่างแน่นอนแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องจะคำนึงถึงผลกระทบและจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงกรณีดังกล่าว

ภาพจากอีจัน

อย่างไรก็ตาม ทางกองทัพและรัฐบาลยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยในวันนี้ (6 มี.ค. 63) คงต้องรอผลการหารือว่าสุดท้ายแล้ว ทางรัฐบาลจะจัดเตรียมสถานที่กักกันโรคไวรัสโควิด-19 ที่ใดให้กับกลุ่มผีน้อย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co