อีจัน ลั่นทุ่ง 6 มีนาคม 2563 | 18:33 น.

หนี้สร้างเองใช้เองได้

เขียนโดย อีจัน
หนี้สร้างเองใช้เองได้

เปิดใจม็อบเกษตรกร ลั่น ! ชาวนามีศักดิ์ศรี หนี้เราสร้างขึ้นเอง เราก็ใช้หนี้เองได้ ขอแค่ต่อลมหายใจ มติ ครม. ฉบับใหม่ปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร

นางยุดา นารีสวัสดิ์ เครือข่ายเกษตรกรของ “พระราชา” จังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในผู้ร่วมชุมนุมม็อบเกษตรกร ที่ปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรอยู่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ว่า การที่กลุ่มเครือข่ายเกษตกรออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อขับไล่รัฐบาล แต่มาสนันสนุนให้รัฐบาลเร่งรัดทำนโยบายปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรเป็นมติ ครม. ใหม่ โดยนำมติ ครม. วันที่ 7 เมษายน 2553 มติ ครม. มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 และมติ ครม. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยนำข้อดีมารวมกัน เพื่อให้ออกมาเป็นมติใหม่ ซึ่งมติ ครม. แต่ละฉบับมีข้อดีที่แตกต่างกัน เช่น มติ ครม. วันที่ 7 เมษายน 2553 ควบคุมสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง รวมถึงสถาบันการเงินนิติบุคคล ปรับลดดอกเบี้ยทั้งหมด และลดเงินต้นครึ่งหนึ่ง ส่วนมติ ครม. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีแผนฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ก่อนหน้านี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีแผนเข้ามาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรโดยให้เลี้ยงไก่ 5 ตัว หรือเลี้ยงปลา 1 บ่อ แล้วให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน 10 คน หากนำรายได้มาเปรียบเทียบกับหนี้สินของเกษตรกรแต่ละคน มองว่าไม่เหมาะสมซึ่งแต่ละคนมีหนี้หลักแสนจนไปถึงหลักล้านบาท เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลา 1 บ่อ และแบ่งกัน 10 คน จะมีรายได้คนละกี่บาท
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ปัจจุบันเครือข่ายเกษตรกรของพระราชา มีการรวมกลุ่มการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพื่อนำไปขายได้มากว่าการขายข้าวเปลือกทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปจากมันหัวเป็นมันเส้น ข้าวโพดเป็นข้าวโพดป่นอาหารสัตว์ ซึ่งโครงการนี้ได้เสนอโครงการผ่านแล้วเรียบร้อย นี้จึงแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรก็พยายามช่วยเหลือตัวเองเช่นกันไม่ใช่ได้แต่รอให้รัฐบาลช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

นางยุดา ยังพูดอีกว่าการออกมาครั้งนี้เกษตรกรไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาล แต่มาเพื่อสนันสนุนให้เร่งรัดออกมติ ครม. ฉบับใหม่โดยนำข้อดีของแต่ละฉบับทั้ง 3 มติ มารวมกัน เหมือนกับคนเป็นหวัด จมูกตันทั้ง 2 ข้าง หายใจแทบไม่ออกอย่างน้อยขอให้เกษตรกรหายใจออกข้างหนึ่งมันก็ยังยื้อชีวิตต่อไปได้ วันนี้ไม่ได้มาขอเงินรัฐบาล ไม่ได้ให้รัฐบาลใช้หนี้แทน ชาวนามีศักดิ์ศรีหนี้เราสร้างขึ้นเอง เราใช้เองได้ แต่มติใหม่ออกมาเพื่อไปปฎิบัติ นางยุดา กล่าว

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพราะโทรศัพท์หลุดมือ
เพราะโทรศัพท์หลุดมือ
นักวิจัยจีนเผย สัมผัส PM 2.5 เป็นเวลานาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
นักวิจัยจีนเผย สัมผัส PM 2.5 เป็นเวลานาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
อัยการสั่งฟ้อง ผอ.กอล์ฟ อ่วม 9 ข้อหา
อัยการสั่งฟ้อง ผอ.กอล์ฟ อ่วม 9 ข้อหา
หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19
หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19
โรงพักห้วยโป่ง ได้กำลังเสริมแล้ว หลังมีการโยกย้ายจนเหลือตำรวจเพียง 3 นาย
โรงพักห้วยโป่ง ได้กำลังเสริมแล้ว หลังมีการโยกย้ายจนเหลือตำรวจเพียง 3 นาย