AD

ผีน้อย 186 กักตัวที่สัตหีบ ยังไม่พบอาการผิดปกติ

ผีน้อย แรงงานไทยจากเกาหลีใต้ กว่า 186 คน ที่เฝ้าระวังอาการ ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไม่พบอาการผิดปกติ
ผีน้อย 186 กักตัวที่สัตหีบ ยังไม่พบอาการผิดปกติ
AD

มียอดผู้เข้าพักทั้งหมดจำนวน 186 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 89 คน เพศหญิง จำนวน 97 คน ในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภ์ 3 คน โดยอาการของผู้เฝ้าระวังอาการที่ผ่านมายัง ไม่มีอาการผิดปกติ โดยรอบแรกเมื่อเวลา 01.15 น. ของวันที่ 8 มี.ค. 63 จำนวน 59 คน รอบสอง จำนวน 83 คน และรอบที่สามจำนวน 43 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ลงเครื่องบินโดยสาร ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข คัดกรองและส่งตัวมาเฝ้าระวังอาการยัง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การดูแลสุขภาพคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ กองทัพเรือ อาคารรับรองสัตหีบ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ล่าสุดเช้าวันนี้ (9 มี.ค. 63) นาวาเอกหญิงกิ่งแก้ว แก้วกรรณ์ ผู้อำนวยการกองวิทยาการ หัวหน้าชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระล้างสารพิษ และการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในโซนสีเหลือง สีแดง การชำระล้างสิ่งของ รถบุคคล ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การดูแลสุขภาพคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ กองทัพเรือ อาคารรับรอง เพื่อให้สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ และสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ถึงความปลอดภัยในการทำความสะอาดทั้งอุปกรณ์สถานที่และตัวบุคคล
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co