สหรัฐฯ มอบอุปกรณ์ป้องกัน ช่วยไทยสู้โควิด-19

กรมควบคุมโรค รับมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล จากสหรัฐอเมริกา เพื่อการรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19
สหรัฐฯ มอบอุปกรณ์ป้องกัน ช่วยไทยสู้โควิด-19

น้ำใจในยามวิกฤติ
วันนี้ (9 มีนาคม 2563) นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพจากอีจัน
โดยมี Mr. Peter Malnak ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย เป็นผู้มอบ และ Dr. Daniel Kertesz องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย, Dr.John MacArthur ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
ภาพจากอีจัน
การมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment (PPE) ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ ประกอบด้วย ถุงมือยางไนโตร 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น เสื้อกาวน์ผ่าตัด 5,000 ชุด หน้ากากพร้อมตัวกรองอนุภาค 5,000 ชิ้น ถุงคลุมรองเท้า 5,000 ชิ้น หมวกคลุมผมอนามัย 5,100 ชิ้น กระบังป้องกันใบหน้า 2,500 ชิ้น และแว่นครอบตานิรภัย 500 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรคจะทำการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ และสถานพยาบาลในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต่อไป
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co