สุขภาพ 10 มีนาคม 2563 | 15:14 น.

สธ. เร่งกระจายหน้ากากอนามัย ให้บุคคลากรทางการแพทย์

เขียนโดย อีจัน
สธ. เร่งกระจายหน้ากากอนามัย ให้บุคคลากรทางการแพทย์

ไม่นิ่งนอนใจ! สธ. เร่งกระจายหน้ากากอนามัย ให้บุคลากรทางการแพทย์-ทั่วถึงทุกสถานพยาบาล

10 มีนาคม 2563 นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่เกิดการระบาดขึ้นในประเทศต่างๆ นั้น ทำให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นที่ต้องการของทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไป ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไทย จึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อตกลงในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศไทยซึ่งมีอัตราการผลิต 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน

ภาพจากอีจัน

ในเบื้องต้นได้มีการกระจายสินค้าให้กับหน่วยงานในระบบสาธารณสุข 700,000 ชิ้นต่อวัน ได้แก่

1. สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมอื่นๆ ได้รับการจัดสรร 400,000 ชิ้นต่อวัน

2. หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลค่าย โรงพยาบาลตำรวจ กาชาด โรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ หรือโรงพยาบาลเทศบาลต่างๆ เป็นต้น ได้รับจัดสรรจำนวน 30,000 ชิ้นต่อวัน

ภาพจากอีจัน

ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้มีองค์การเภสัชกรรมช่วยในการกระจายสินค้า

3. โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยและคณะทันตแพทย์ได้รับการจัดสรร 60,000 ชิ้นต่อวัน โดยทาง UHosNet ช่วยในการจัดสรร

4. โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกต่างๆ ได้รับการจัดสรร 140,000 ชิ้นต่อวัน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนช่วยจัดสรร

5. โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรร 70,000 ชิ้นต่อวัน โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดสรร

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการจัดสรรให้เป็นไปตามความเหมาะสมอีกครั้ง

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความสำคัญของการจัดหา หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสม และเพียงพอแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าที่จำเป็นต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วย นับว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญสูงสุดในสถานการณ์การระบาดขณะนี้ รวมถึงผู้ป่วยที่มาติดต่อกับโรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง

นอกจากนั้นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยังต้องใช้ในการทำหัตถการอื่นด้วย เช่น การผ่าตัด การทำฟัน เป็นต้น การร่วมมือร่วมใจกันจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
จีนเผยยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เฉียด 8 หมื่นราย
จีนเผยยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เฉียด 8 หมื่นราย