ข่าวทั่วไป 10 มีนาคม 2563 | 16:42 น.

แกร็บ สั่งปิดสำนักงานชั่วคราว 5 วัน หลัง พนักงานชาวต่างชาติ ติดเชื้อโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
แกร็บ สั่งปิดสำนักงานชั่วคราว 5 วัน หลัง พนักงานชาวต่างชาติ ติดเชื้อโควิด-19

แกร็บ ประเทศไทย สั่งปิดสำนักงาน 5 วัน หลัง พนักงานชาวต่างชาติจากสิงคโปร์ ติดเชื้อโควิด-19 จากการมาติดต่องานในประเทศไทย

วันนี้ (10 มี.ค. 63) แกร็บ ประเทศไทย ออกจดหมายแถลงการณ์ปิดสำนักงาน 5 วัน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ หลังจากมีการนำเสนอข่าวว่า มีพนักงานแกร็บชาวต่างชาติ ติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

โดยแกร็บแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ว่า สืบเนื่องจากการรายงานของสื่อมวลชนว่า มีพนักงานแกร็บซึ่งเป็นชาวต่างชาติป่วยเป็นโรคโควิด-19 นั้น แกร็บประเทศไทยขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1) บริษัทฯ ขอแจ้งว่า มีพนักงานของบริษัท แกร็บ โฮลดิ้งส์ อิงค์ (ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ แกร็บประเทศไทย) ได้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จริง ทั้งนี้ พนักงานคนดังกล่าวเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งประจําอยู่ในสํานักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ โดยได้เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 และพบว่า มีผลการตรวจเป็นบวก ซึ่งขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ให้การดูแล และคุ้มครองพนักงานคนดังกล่าว รวมทั้งครอบครัวอย่างเต็มที่

2) พนักงานคนดังกล่าว ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของสํานักงาน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ และพาร์ทเนอร์ร้านค้าของแกร็บ โดยได้เดินทางมาติดต่องานในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 19 ของอาคารสมัชชาวาณิช 2 (หรืออาคาร UBC 2) ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของ แกร็บ ประเทศไทย โดยมิได้แสดงอาการป่วยแต่อย่างใด และได้เดินทางกลับไปยังประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

3) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อระบุตัวตนของบุคคล ที่พนักงานคนดังกล่าวได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยได้จัดให้พนักงาน แกร็บ ประเทศไทย ที่ได้ติดต่องานกับพนักงานคนดังกล่าวโดยตรงเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอยู่ที่ บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน

4) บริษัทฯ ได้ทําการปิดสํานักงานใหญ่ของ แกร็บ ประเทศไทย ณ อาคาร UBC 2 เป็นการชั่วคราวโดยทันที เพื่อทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นเวลา 5 วัน (ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563) โดยในระหว่างนี้ พนักงาน แกร็บ ประเทศไทย ที่ประจําอยู่ในสํานักงานดังกล่าว จะปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านตลอดทั้งสัปดาห์ ขณะที่ศูนย์บริการพาร์ทเนอร์คนขับ แกร็บ (หรือ Grab Driver Center) ณ อาคารธนภูมิ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด โดยยังคงเปิดดําเนินการตามปกติ

5) แกร็บ ยังคงให้บริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ของเราตามปกติ ไม่ว่าจะเป็น บริการการเดินทาง บริการรับส่งอาหาร การจัดส่งสินค้าและพัสดุ ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริการทางการเงินต่างๆ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า เราให้ความสําคัญสูงสุดกับสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานทุกคน รวมถึงพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ผู้ใช้บริการ ตลอดจนพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจ

โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความกังวลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ติดตามข่าวสารของ สถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และได้ประกาศใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกสํานักงานและสาขาย่อยทั่วประเทศ ทั้งยังได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ

• การตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงาน รวมถึงผู้ที่มาติดต่อในสํานักงานต่างๆ
• การทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจํา
• การจัดให้มีเจลล้างมือเพื่อทําความสะอาดในสํานักงานต่างๆ
• การประกาศให้พนักงานที่เดินทางมาจากสํานักงานอื่น รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อ ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพและเปิดเผยประวัติการเดินทาง ก่อนเข้าไปในสํานักงานนั้นๆ
• การแจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน รวมถึงพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กําหนดแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง พร้อมกําหนดแนวทางและขั้นตอนการรับมือเพื่อให้ธุรกิจของเรายังคงดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน รวมถึงพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ พาร์ทเนอร์ร้านอาหารผู้ใช้บริการ ตลอดจนพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจ จะได้รับการดูแลและป้องกันเป็นอย่างดี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

8 นศ.เทคนิคสุราษฎร์ รอดโควิด-19 ได้กลับบ้านแล้ว
8 นศ.เทคนิคสุราษฎร์ รอดโควิด-19 ได้กลับบ้านแล้ว
เตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริง ป.4,ป.6 ล่วงละเมิด ป.1
เตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริง ป.4,ป.6 ล่วงละเมิด ป.1
PM 2.5 กรุงเทพฯ ติดอันดับ 17 ของโลก เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่
PM 2.5 กรุงเทพฯ ติดอันดับ 17 ของโลก เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ 75,570 คน เสียชีวิตแล้ว  2,239 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ 75,570 คน เสียชีวิตแล้ว 2,239 ราย
ฉุดไม่อยู่แล้ว! ราคาทองพุ่งพรวด 450 บาท ทองรูปพรรณขายออก 25,450 บาท
ฉุดไม่อยู่แล้ว! ราคาทองพุ่งพรวด 450 บาท ทองรูปพรรณขายออก 25,450 บาท