กทม.ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายเจ้าหน้าที่

ปลัด กทม. มอบหมายทุกหน่วยงานผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่าย จนท. ป้องกันไวรัส โควิด-19
กทม.ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายเจ้าหน้าที่

(11 มี.ค.63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนเป็นประจำทุกวันและไม่ได้มีอาการป่วย เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดทั้งในส่วนของสำนักงานเขตและสำนักการระบายน้ำ

นอกจากนี้ให้กำชับเจ้าหน้าที่ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล รวมทั้งให้สำนักงานเขตเร่งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้มีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หากต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีคนหนาแน่นให้ใช้หน้ากากแบบผ้า และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะกับสถานการณ์ เพื่อลดปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

นางศิลปสวย เผยต่ออีกว่า หน้ากากอนามัยมีประโยชน์สำหรับคนที่ป่วยแล้ว เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น หลายโรคก็ต้องป้องกันด้วยวิธีนี้เช่นเดียวกัน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ต้องดูแลผู้ป่วย ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าทดแทนได้ เนื่องจากสามารถทำเองได้ง่าย ทำความสะอาดได้ด้วยการซักปกติ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง

ทั้งนี้หากประชาชนสนใจทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้ด้วยตนเอง หรือมอบให้บุคคลในครอบครัว สามารถสอบถามข้อมูลการสอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co