ข่าวอีจัน 11 มีนาคม 2563 | 14:53 น.

ก.แรงงาน ประกาศขึ้นบัญชีดำ ผีน้อย ไม่รายงานตัว

เขียนโดย อีจัน
ก.แรงงาน ประกาศขึ้นบัญชีดำ ผีน้อย ไม่รายงานตัว

กระทรวงแรงงาน ประกาศขึ้นบัญชีแรงงานที่ไม่รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ หลังหนีโควิด-19 กลับไทย ส่งผลกระทบต่อสิทธิกลับไปทำงานต่างประเทศ

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า แรงงานไทยผิดกฎหมายที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ หากไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ มารายงานตัว เสี่ยงต่อการพิจารณา “ไม่อนุญาต” ให้กลับไปทำงานต่างประเทศอีกครั้ง ระบุ กรมการจัดหางานอาจใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการส่งไปทำงานในต่างประเทศ บันทึกประวัติลงในโปรแกรม และพิจารณาระงับการเดินทาง

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลให้แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยง แจ้งเดินทางกลับประเทศ โดยเฉพาะในสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบกับอยู่ในช่วงของการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศ จึงทำให้มีแรงงานไทยแจ้งเดินทางกลับมากกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งภาครัฐได้กำหนดมาตรการคัดกรองให้การเดินทางกลับของคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง รวมทั้งทุกเมืองของเกาหลีใต้ ทุกคนจะต้องถูกคัดกรองที่สนามบินอย่างเข้มงวด เพื่อคัดแยก อย่างไรก็ดี ยังมีแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ จึงขอฝากถึงแรงงานไทย ที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ รายงานตัว เพื่อรับการเฝ้าระวังสังเกตอาการในพื้นที่ควบคุมที่รัฐกำหนดให้ เพราะกรมการจัดหางานอาจใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการส่งไปทำงานในต่างประเทศ และบันทึกประวัติลงในโปรแกรม

ภาพจากอีจัน

“อย่างไรก็ดี การเดินทางกลับประเทศ เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน และขอแจ้งว่า แรงงานที่แจ้งเดินทางกลับมาประเทศไทย ไม่ใช่แรงงานผิดกฎหมายทั้งหมด กระทรวงแรงงานไม่นิ่งนอนใจ มีการวางแผน เตรียมมาตรการไว้อย่างเป็นระบบในทุกสถานการณ์ และแรงงานที่เดินทางกลับมาคือประชากรของไทย กระทรวงแรงงาน มีกรมการจัดหางาน ที่เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมการมีงานทำ พร้อมดูแลประชาชนคนไทย ทั้งการหางานทำในประเทศ พัฒนาทักษะฝีมือ หรือการส่งกลับไปทำงานต่างประเทศ แต่ขอให้เดินทางกลับไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน “ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าว


ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า จากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ หรือ Employment Permit System : EPS กับกระทรวงแรงงานและการจ้างงานของสาธารณรัฐเกาหลีนั้น ได้กำหนดให้ประเทศผู้ส่งแรงงานไปทำงานในเกาหลีใต้ มีหน้าที่ในการจัดหาและจัดส่งคนหางานไปทำงาน โดยเกาหลีใต้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งเท่านั้นเป็นผู้ดำเนินการและจัดทำทะเบียนคนหางาน ประกาศรับสมัครสอบ รวมทั้ง จัดส่งรายชื่อผู้สอบผ่านไปยังสำนักบริการบุคลากรแห่งเกาหลี (HRD Korea) ซึ่งแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ และไม่ให้ความร่วมมือมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน สามารถใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการส่งไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้ง บันทึกประวัติลงในโปรแกรม ได้

นอกจากนี้ จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปต่างประเทศ ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บรรเทาลง เพราะรายชื่อจะถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางาน ของกรมการจัดหางาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่สั่งระงับการเดินทางได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ 6 เดือน บรรเทาพิษโควิด-19
ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ 6 เดือน บรรเทาพิษโควิด-19
ก.แรงงาน ประกาศขึ้นบัญชีดำ ผีน้อย ไม่รายงานตัว
ก.แรงงาน ประกาศขึ้นบัญชีดำ ผีน้อย ไม่รายงานตัว
ขั้นตอนรับประโยชน์ทดแทน สำหรับผู้ว่างงาน
ขั้นตอนรับประโยชน์ทดแทน สำหรับผู้ว่างงาน
ก.แรงงาน จ่อชง ครม. เยียวยาผู้ประกันตนเจอพิษโควิด-19 รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท
ก.แรงงาน จ่อชง ครม. เยียวยาผู้ประกันตนเจอพิษโควิด-19 รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท
ครม. มีมติเห็นชอบ เพิ่มอัตราทดแทนผลประโยชน์ ผู้ประกันตน ม.33
ครม. มีมติเห็นชอบ เพิ่มอัตราทดแทนผลประโยชน์ ผู้ประกันตน ม.33