ข่าวอีจัน 11 มีนาคม 2563 | 17:56 น.

สุพรรณบุรี ยืนยัน! พบผู้ป่วยโควิด 1 ราย

เขียนโดย อีจัน
สุพรรณบุรี ยืนยัน! พบผู้ป่วยโควิด 1 ราย

ยืนยันแล้ว! สุพรรณบุรี พบผู้ป่วยโควิด 1 ราย – รักษาตัวที่ รพ.ในกรุงเทพฯ

11 มีนาคม 2563 มีรายงาน สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ราย โดยล่าสุด ทางจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับรายงานการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ราย ขอสงวนข้อมูล อายุและเพศ ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้สัมผัสโรคจากผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ แล้วมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ ต่อมาตรวจพบว่าติดเชื้อ โดยผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รายดังกล่วยังไม่มีอาการป่วยใดๆ และเป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพจากอีจัน

ลำดับเหตุการณ์ ดังนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ข้อมูลว่า ตนได้สัมผัสกับบุคคลที่มีภูมลำเนาอาศัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามผู้สัมผัสดังกล่าว และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้าน ติดตามวัดอุณหภูมิ อาการจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจทุกวัน ตั้งแต่วันที่พบ ตามกระบวนการติดตามผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เก็บตัวย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนั้นนำผู้สัมผัส (สงสัยป่วย) ดังกล่าวเข้ามาพักรักษาในห้องความดันลบ (Negative pressure room) ของโรงพยาบาลและส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

จากการติตามผู้สัมผัสของผู้ป่วยรายนี้มีจำนวน 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด ผลไม่พบสารพันธุกรรม คือไม่ติดเชื้อ ติดตามวัดอุณหภูมิ อาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจ ทุกวันตั้งแต่วันที่พบ ขณะนี้ทุกคนไม่มีไข้และอาการเจ็บป่วยใดๆ (อยู่ในระหว่างการติดตามจนครบ 14 วัน) และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้าน มีการจัดการเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นอย่างดี และอีก 3 รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ติดตามวัดอุณหภูมิ อาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจทุกวันตั้งแต่วันที่พบ ขณะนี้ทุกคนไม่มีไข้และอาการเจ็บป่วยใดๆ (อยู่ในระหว่างการติดตามจนครบ 14 วัน) และให้เฝ้าสังเกตอาการโดยกักกันสถานที่ให้อยู่ที่บ้านเช่นกัน

การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่พบการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันและขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

สามารถค้นหาข้อมูลและติดตามสถานการณ์ได้จาก
- เว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th
- เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี www.spo.moph.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุพรรณบุรี ยืนยัน! พบผู้ป่วยโควิด 1 ราย
สุพรรณบุรี ยืนยัน! พบผู้ป่วยโควิด 1 ราย
เดอะคอมมอนส์ทองหล่อ เร่งฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ติดเชื้อ 11 ราย
เดอะคอมมอนส์ทองหล่อ เร่งฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ติดเชื้อ 11 ราย
พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ 10 ราย มาจาก 7 ประเทศ ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ
พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ 10 ราย มาจาก 7 ประเทศ ทั้งมีอาการและไม่มีอาการ
สหรัฐ พบผู้ติดเชื้อ โควิด วันเดียว 3 แสนราย ยอดโควิดทั่วโลก ทะลุ 89 ล้าน
สหรัฐ พบผู้ติดเชื้อ โควิด วันเดียว 3 แสนราย ยอดโควิดทั่วโลก ทะลุ 89 ล้าน
ศบค. แถลง 16ม.ค.64 พบผู้ติดเชื้อ โควิด19 เพิ่ม 230 ราย เสียชีวิต 1 ราย
ศบค. แถลง 16ม.ค.64 พบผู้ติดเชื้อ โควิด19 เพิ่ม 230 ราย เสียชีวิต 1 ราย