ข่าวอีจัน 12 มีนาคม 2563 | 11:25 น.

ธนาคารกสิกรไทยประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว 5 สาขาในท่าอากาศยาน

เขียนโดย อีจัน
ธนาคารกสิกรไทยประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว 5 สาขาในท่าอากาศยาน

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว 5 สาขา และศูนย์บริการเดอะวิสดอมในท่าอากาศยาน ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะการแพร่กระจายของโรคติดต่อ

จากกรณีที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) 2 ราย เป็นพนักงานทำงานอยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายแรกเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนรายที่ 2 เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นประจำสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อร่วมการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการระบาด ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ออกประกาศปิดชั่วคราว 5 สาขา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ภาพจากอีจัน

วานนี้ (11 มี.ค. 63) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาประกาศ เรื่องหยุดให้บริการสาขาและศูนย์บริการเดอะวิสดอมในท่าอากาศยาน
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานข่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 ว่าตรวจพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) 2 ราย ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นั้น

แม้ว่าผู้ป่วย 2 ราย ดังกล่าวจะไม่ใช่พนักงานธนาคารกสิกรไทย และในปัจจุบันยังไม่พบพนักงานของธนาคารติดเชื้อโรค COVID-19 แต่ธนาคารถือว่าการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเป็นหน้าที่ของพลเมือง (Civic Duty) ที่พึงกระทำและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ธนาคารจึงขอประกาศหยุดการให้บริการสาขา และศูนย์บริการเดอะวิสดอมในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรค จะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนด
ประกาศปิดสาขา/ศูนย์ ที่ปิดทำการชั่วคราว
1. สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. สาขาอาคารปลอดอากร สุวรรณภูมิ
3. ศูนย์บริการเดอะวิสดอม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (The Wisdom Lounge)
4. สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง
5. สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง2
โดยธนาคารให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสาขา/ศูนย์ ในท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง กักตัวเองในที่พัก เป็นเวลาใน 14 วัน (Self-quarantine at home) ตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
การตัดสินใจในครั้งนี้ ธนาคารได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ทราบแล้ว คือ
1.กระทรวงสาธารณสุข ผ่านกรมควบคุมโรค
2.ธนาคารแห่งประเทศไทย
3.บมจ. การท่าอากาศยานไทย
4.กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ (ผู้ได้รับอนุญาตบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสิกรสาขาแหลมฉบัง ปิดทำความสะอาด 14 วัน
กสิกรสาขาแหลมฉบัง ปิดทำความสะอาด 14 วัน
ธนาคารกสิกรไทยประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว 5 สาขาในท่าอากาศยาน
ธนาคารกสิกรไทยประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว 5 สาขาในท่าอากาศยาน
ธนาคารกสิกรไทย สั่งปิดสาขาบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ชั่วคราว ป้องกันโควิด-19 ระบาด
ธนาคารกสิกรไทย สั่งปิดสาขาบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ชั่วคราว ป้องกันโควิด-19 ระบาด
กสิกรไทย ประกาศพบพนักงานสำนักงานใหญ่ ติดโควิด-19
กสิกรไทย ประกาศพบพนักงานสำนักงานใหญ่ ติดโควิด-19
ธ.กสิกร แจ้งปิดชั่วคราว กว่า 40 สาขา
ธ.กสิกร แจ้งปิดชั่วคราว กว่า 40 สาขา