ข่าวอีจัน 12 มีนาคม 2563 | 17:36 น.

กรมควบคุมโรค ยันเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง-ไม่ใช้ซ้ำ

เขียนโดย อีจัน
กรมควบคุมโรค ยันเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง-ไม่ใช้ซ้ำ

กรมควบคุมโรค ย้ำ ปชช. ไม่ต้องกังวล ยืนยันเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง-ไม่ใช้ซ้ำ

12 มีนาคม 2563 นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่ช่วงนี้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและกังวลในเรื่องการติดเชื้อดังกล่าว จึงอาจทำให้เกิดปัญหาไม่กล้าเป่าลมหายใจผ่านเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ตรวจ หรืออาจเป็นข้ออ้างในการไม่ตรวจเพราะกลัวติดเชื้อนั้น

ภาพจากอีจัน

กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แบบตรวจคัดกรอง และแบบตรวจยืนยันผล

1.การแบบตรวจคัดกรอง (Screening) เป็นเครื่องที่ใช้ในการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด วางปากให้ห่างจากปลายกระบอกประมาณ 5-8 เซนติเมตร เพียงแค่มีการพูดคุยกัน แอลกอฮอล์ในลมหายใจก็ลอยเข้าปลายกระบอก ประมาณ 3-5 วินาที เครื่องก็สามารถตรวจได้แล้ว เครื่องนี้ตรวจได้รวดเร็ว ไม่ต้องลงจากรถ ผลที่แสดงจะบอกได้ว่ามีหรือไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่แสดงเป็นตัวเลข

2.การแบบตรวจยืนยันผล (Evidential) เป็นเครื่องที่ใช้ในตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด โดยเป่าลมหายใจเข้าเครื่องตรวจ ผู้ถูกตรวจจะต้องอมหลอดเป่า เพื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเปลี่ยนหลอดใหม่ก่อนเป่าทุกครั้ง ผลที่แสดงจะเป็นตัวเลขบอกถึงปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด มีหน่วยเป็นmg/100 ml เช่น 50 mg% แสดงว่าในเลือด 100 มิลลิลิตร มีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ 50 มิลลิกรัม จะใช้ตรวจยืนยันผลจากกรณีที่ตรวจคัดกรองแล้วพบว่ามีแอลกอฮอล์

นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรค ขอแนะนำการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรสวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ และล้างมือบ่อยๆ รวมถึงให้ผู้ถูกตรวจฉีกซองของหลอดเป่าเอง เพื่อให้ผู้ถูกตรวจมั่นใจว่าเป็นหลอดใหม่ ไม่ได้ใช้ซ้ำ พร้อมทั้งให้ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่องตรวจด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้งก่อนและหลังใช้ทุกราย และทิ้งหลอดเป่าที่ใช้แล้วในภาชนะที่ปิดมิดชิด

2.ผู้ถูกตรวจ ขอฉีกซองบรรจุหลอดเป่าเอง เพื่อความสบายใจ และให้เป่าลมหายใจออกยาวๆ นับ 1-5 ไม่สูดหายใจเข้าระหว่างเป่า

ทั้งนี้ มีการดำเนินงานดังกล่าวตลอดทั้งปี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตั้งด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ เพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้คนเมาไปขับรถ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ร่วมทาง ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร ช่วง 7 วันเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมา ของกรมควบคุมโรค พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุยังคงเป็นการดื่มแล้วขับคิดเป็นร้อยละ 32.68 ลดลงเมื่อเทียบกับปีใหม่ 2562 (ร้อยละ 40.39) และจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากดื่มแล้วขับลดลงร้อยละ 19.09 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น ทั้งการตั้งด่านตรวจสกัดผู้ดื่มแล้วขับ และมาตรการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่เป่าไม่ได้จะถูกส่งไปเจาะเลือดตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งตรวจฟรี โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสนับสนุนค่าตรวจตลอดปี 2563 นี้

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 นี้ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับ และขอให้ประชาชนมั่นใจในการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค ยันเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง-ไม่ใช้ซ้ำ
กรมควบคุมโรค ยันเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง-ไม่ใช้ซ้ำ
คณะราษฎร ยกระดับการชุมนุม หลัง นายก ไม่ลาออก
คณะราษฎร ยกระดับการชุมนุม หลัง นายก ไม่ลาออก
มีม็อบที่ไหนจะเจอพวกเขาก่อน กลุ่มที่ขึ้นชื่อว่า CIA
มีม็อบที่ไหนจะเจอพวกเขาก่อน กลุ่มที่ขึ้นชื่อว่า CIA
อช.เขาใหญ่ เปิดให้เข้าเที่ยวแล้ว
อช.เขาใหญ่ เปิดให้เข้าเที่ยวแล้ว