ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ ลดลง อยู่ในเกณฑ์ดีทุกพื้นที่

ค่าฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ ลดลง อยู่ในเกณฑ์ดีทุกพื้นที่

วันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ลดลงทุกพื้นที่ที่อยู่ในระดับดีมาก อันดับร่วงอยู่ที่ 27 ของโลก เมืองที่มีอากาศแย่ที่สุด

ค่าฝุ่นพิษในกรุงเทพฯ วันนี้ลดลง แต่กลับไปสูงที่ภาคเหนือพุ่งกว่า 244.2 ไมโครกรัม ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 294 US AQI ติดอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ไม่ดีต่อสุขภาพมาก

วันนื้ (13 มี.ค. 63) เวลา 7.00 น. กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 63 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 14 - 38 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองลดลงทุกพื้นที่จากเมื่อวาน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ และคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

ถึงแม้ว่าฝุ่นจะลดลงแล้ว แต่ก็ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นที่มองไม่เห็น และลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยนะ จันเป็นห่วง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co