พม.พัทลุง รวมพลผลิตหน้ากากอนามัยผ้า จ่ายให้ประชาชน

พม.พัทลุง รวมพลผลิตหน้ากากอนามัยผ้า จ่ายให้ประชาชน

เจ้าหน้าที่ พม. จ.พัทลุง รวมพลผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ไว้จ่ายให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

วันนี้ (13 มี.ค. 63) เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง เร่งช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้มาใช้บริการที่สำนักงาน เนื่องจากในปัจจุบันหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็น และหาซื้อได้ยากตามท้องตลาด และยังมีราคาสูงอีกด้วย
โดยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน มีไอเดียช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่จะมาใช้บริการ ติดต่องานที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พัทลุง ได้ช่วยกันเร่งผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ ให้มีหน้ากากอนามัยใช้ และเพื่อสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้เน้นย้ำว่าให้ผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยนายสุชาติ กล่าวอีกว่า ทางสำนักงานได้ตั้งเป้าผลิตให้ได้วันละ 100 ชิ้น โดยได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อเอาไว้บริการสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ยากไร้ ที่มาติดต่อราชการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหน้ากาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไว้ป้องกันตนเอง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และในภาวะที่หน้ากากอนามัยกำลังขาดตลา
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co